Payment of Social Security Benefits by Cheques

In line with Central Bank of Malta Directive 17 (5), those beneficiaries who are still receiving benefits payment by cheque issued by the Department of Social Security are kindly requested to provide their banking details to change their payment method from cheque to direct credit to ensure payments are received on due date.
 
This can be done through the Social Security website or by sending an email to social.security@gov.mt indicating the following details:
 
ID Card Number:
Name and Surname:
Address:
Bank Branch and IBAN Number:
Mobile Number:
 
Line Divider.png

Ħlas taBenefiċċji tas-Sigurtà Soċjali permezz ta’ Ċekkijiet

 
F'konformità mad-Direttiva tal-Bank Ċentrali ta' Malta 17 (5), dawk il-benefiċjarji li għadhom jirċievu benefiċċji b'ċekkijiet maħruġa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, huma ġentilment mitluba jipprovdu d-dettalji bankarji tagħhom biex jibdlu l-metodu ta' pagament tagħhom minn ċekk għal kreditu dirett sabiex ikun żgurat jaslu li l-pagamenti jitħallsu mad-data.
 
Dan jista' jsir permezz tal-websajt​ tas-Sigurtà Soċjali jew billi tibgħat email fuq social.security@gov.mt u tindika d-dettalji li ġejjin:
 
Numru tal-Karta tal-Identità:
Isem u Kunjom:
Indirizz:
Fergħa tal-Bank u Numru Internazzjonali tal-Kont Bankarju (IBAN):
In-Numru tal-Mobile:
​​​​