Il-Logo tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Il-Logo tad-Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali kien imniedi fit 30 ta’ Mejju 2016 sabiex jikkommemora s-60 sena mit-twaqqif tas-Sigurtà Soċjali f’Malta.

DSS Logo MT.png

Il-ħsieb wara l-logo li ġie disinjat minn Andreas Azzopardi hu dwar il-bżonn illi t-tfal jiġu l-ewwel, filwaqt illi ma jkunx hemm distinzzjoni bejn l-adulti.