Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Aħbarijiet Riċenti

Issottometti Dokumenti Online

Dan is-servizz jippermettilek ittella’ kopji ta’ dokumenti mitluba mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali f’ittra ta’ notifika lil min jagħmel talba, magħrufa bħala Ittra ta’ Sejħa. B’riżultat ta’...

Il-Kustodja

Il-Kustodja hija r-relazzjoni legali bejn gwardjan u persuna li ma tistax tmexxi l-affarijiet tagħha stess minħabba inkapaċità mentali jew fiżika. Ir-regoli u l-proċeduri għall-ħatra ta’...

Attwalità

Online Consultation

Pubblikazzjonijiet RiċentiRapport AnnwaliPubblikazzjonijiet tad-DSS Manwal dwar il-Pensjonijiet tas-Servizz