Bidla fid-Dettalji tal-Bank

 

Bidla fid-Dettalji tal-Bank

Dettalji tal-Benefiċjarju

Dokumentazzjoni tad-Dettalji Bankarji

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.

Maximum upload size: 5MB
Maximum upload size: 5MB