Reviżjoni tal-Assistenza għal Mard

Ħarsa ġenerali

L-Assistenza għal Mard tingħata lil persuna u/jew membri tal-familja jekk turi provi li jissodisfaw lid-Direttur tas-Sigurtà Soċjali li hi jew kwalunkwe membru tal-familja li jgħix fid-dar, qed tbati minn marda elenkata hawn taħt, li titfejjaq jew tittaffa biss b’dieta jew regoli dwar dieta speċjali li jġibu magħhom spiża addizzjonali.

 • Mard ta’ Natura Malinja
 • Mard Kardjovaskulari:
  • Falliment Konġestiv tal-Qalb
  • Pressjoni Għolja persistenti b’kejl tad-Dijastolika ‘l fuq minn 110 jekk baqgħet mhux trattata
 • Mard Endokrinali:
  • Il-marda ta’ Addison
  • Diabete Mellitus taż-Żgħar 
  • Disturbi kkawżati minn nuqqas ta’ Enżimi
 • Mard tal-Kliewi:
  • Sindromu Nefrotiku 
  • Insuffiċjenza Renali Kronika
 • Sistema diġestiva:
  • Ulċera Peptika (fl-istonku u fid-duwodenu) Kronika
  • Il-Marda Coeliac u Stejatorreja Idjopatika
  • Il-Marda ta’ Crohn u Kolite Ulċerattiva
 • Mard tal-Fwied:
  • Ċirrożi Epatika flimkien ma’ Axxite jew Sintomi Newroloġiċi
  • Il-Marda ta’ Wilson
 • Iskiżofrenja Kronika
  • Bi-polar Disorder
  • Dipressjoni bi Psikosi
 • Infezzjoni bil-mikrobu tal-H.I.V.
 • Chronic lymphedema disease
 • Fibromyalgia
 • Myalgic Encephalomyelitis (ME)
 • Fibrous Dsyplasia
 • Mard Ieħor:
  • Ħsara Fiżika jew Mentali kkawżata mid-Dijabete Mellitus sew jekk konġenitali jew akkwiżita
  • Il-każijiet kollha tad-Dijabete
  • Mard Terminali

X’se tingħata

L-Assistenza għal Mard titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

L-ewwel pagament joħroġ mil-ewwel Sibt minn wara d-data ta’ l-applikazzjoni.

Agħfas hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • L-assi kapitali ta’ koppja ma jridux jeċċedu €23,300 u dawk ta’ persuna waħedha ma jridux jeċċedu €14,000
 • Għandhom kundizzjoni medika skont kif indikat fil-lista
 • Id-dħul fil-ġimgħa ma jeċċedix €194.53 għal koppja u €170.62 għal persuna waħedha
 • Il-persuna ma tridx tkun impjegata u taqla’ aktar minn €17.50 fil-ġimgħa
 • F’każ ta’ koppja fejn wieħed jew waħda minnhom tkun qed tirċievi xi wieħed mill-assistenzi għal diżabilità u ma tkunx taħdem, dan id-dħul jiġi njorat
 • F’każ ta’ koppja fejn wieħed jew waħda minnhom tkun qed tirċievi l-Allowance Miżjuda għal Carers u l-Allowance għal Carers, dan id-dħul jiġi njorat
 • Sabiex armel jew armla jibqgħu eliġibbli għal Għajnuna għal Mard, jridu jkunu diġà pazjenti u għaldaqstant kienu diġà jirċievu l-Għajnuna għal Mard f’isimhom

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Rendikonti tal-Bank (kontijiet bankarji lokali u barranin)
 • Kopja tal-irċevuti tal-kera (jekk id-dar tar-residenza hija mikrija)
 • Kopja tal-ftehim tal-kera jekk il-kera tkun ġejja minn proprjetajiet oħra
 • Dokumenti relattivi dwar il-valur ta’ kwalunkwe Ħażniet / Ishma / Bonds u d-dħul derivat minnhom
 • Il-valur tas-suq ta’ kwalunkwe proprjetà vakanti (li mhix dar ta’ residenza u / jew residenza tas-sajf)
 • Dikjarazzjonijiet / dokumenti relattivi dwar dħul li ġej minn pensjonijiet barranin
 • Dokumenti dwar separazzjoni/Divorzju jekk ikun il-każ

Kif tapplika

Skont kif stipulat fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) u sabiex tiġi assigurata l-eliġibilità, id-Dipartiment jitlob li jsiru reviżjonijiet ta’ benefiċċji/assistenzi/pensjonijiet, minn żmien għal żmien, li fihom jitħaddem test tal-mezzi.

Ladarba tiġi sottomessa l-applikazzjoni ta’ reviżjoni, l-uffiċjal inkarigat jiċċekkja l-eliġibilità skont il-proviżjonijet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali.

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.