Talba għal Dikjarazzjoni ta’ Ebda Qligħ

Ħarsa ġenerali

Dan is-servizz huwa maħsub għal dawk iċ-ċittadini li jixtiequ jirċievu dikjarazzjoni maħruġa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li tiċċertifika li ma saru l-ebda pagamenti tal-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali matul is-sena kurrenti (sad-data meta nħarġet id-dikjarazzjoni).

X’ser jingħata

Inti ser tirċievi dikjarazzjoni uffiċjali bl-email jew bil-posta bħala prova li l-ebda benefiċċji ma jkunu tħallsu mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali matul is-sena kurrenti.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali: 

  • Ċittadin li bħalissa mhuwiex benefiċjarju mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali: 

  • Dettalji tal-email, numru ta’ kuntatt u l-indirizz

Kif tapplika

Imla u ssottometti t-talba online.