Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Pensjoni tal-Irtirar

 

Pensjoni tal-Irtirar

Dettalji tal-Applikant

Stat Ċivili

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB

Dettalji ta’ Kuntatt

Dettalji tal-Applikazzjoni


Qed tirċievi jew qed tistenna li tirċievi xi Pensjoni tas-Servizz taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet (Kap. 93.) għal xi servizz li tajt lil xi impjegat jew kumpanija li ħdimt magħha?

Maximum file size: 2MB

Nota:

i. i. Jekk għandek xi kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali neqsin, id-Dipartiment jista’ jkollu bżonn jitlob id-dettalji dirett mill-Kummissarju tat-Taxxi Interni jew jitolbok tipprovdi FS3 mingħand min kien iħaddmek.
ii. ii. Jekk inti kont taħdem għal rasek, ipprovdi lid-Dipartiment kopji tal-irċevuti tal-kontribuzzjonijiet.


Int Direttur jew għandek il-maġġoranza jew l-akbar numru ta’ ishma fil-kumpanija? Int relatat mal-familja ta’ Diretturi u/jew Shareholders oħra fil-kumpanija?

Maximum file size: 2MB


L-aħħar Kariga
Kont taħdem barra minn Malta?
Niżżel in-numru/i tas-Sigurtà Soċjali tal-pajjiż/i rispettiv/i
[+] żid pajjiż
[+] żid pajjiż
Waqaft mix-xogħol biex trabbi l-uliedek?
Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji tat-tfal
[+] żid tifel/tifla
[+] żid tifel/tifla
[+] żid tifel/tifla
Indika jekk hux ser tibqa’ taħdem f’xogħol bil-qligħ wara l-età tal-pensjoni

Dettalji dwar il-Kont tal-Bank


Jekk għandek ordni ta' sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.), biex ikollok kont bankarju maħruġ f'ismek kif meħtieġ.

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.

Maximum file size: 2MB

Dokumenti Neċessarji Oħra

L-applikazzjoni ma tkunx aċċettata mingħajr id-dokumenti neċessarji

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MBL-applikazzjoni hija sottomessa minn

Aqra d-Dikjarazzjoni tas-Sigurtà Soċjali

Aqra d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data


Naċċetta d-Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tal-Protezzjoni tad-Data

Maximum file size: 2MB