Pensjoni tal-Età - Mhux Kontributorja


Dettalji Personali


Stat Ċivili


Dettalji ta’ Kuntatt


Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma dawk tal-persuna l-oħra li tifforma parti mill-familja


Jekk separati legalment, ehmeż kopja legali tad-Digriet tal-Qorti

Ehmeż:   
Ehmeż:   

Dettalji dwar Ċens u Kera Mħallsa (Ehmeż id-Dokumenti Rispettivi)

Ehmeż:   
Ehmeż:   

Dettalji dwar ir-Riżorsi Kapitali u Dħul Ieħor tal-Applikant/a u tal-Konjuġi/Sieħeb/Sieħba

Flus fil-Banek. (Agħti n-numru ta’ kull kont tal-bank jew referenzi oħra)


Flus id-Dar jew Miżmuma minn Ħaddieħor

Propjetà ta’ Bini u Raba’ (Agħti l-indirizz, il-kera jew stima tal-kera, il-kwalità tar-raba’, il-kejl u ċ-ċnus li jitħallsu)

Kull Propjetà jew Oġġetti oħra ta’ valur mhux imsemmija hawn fuq inklużi dawk trasferiti jew mogħdija lil ħaddieħor

Impjieg, Negozju jew Professjoni (Agħti n-Numru tas-Sigurtà Soċjali u d-dettalji ta’ fejn ħdimt l-aħħar)

Pensjonijiet, Benefiċċji jew Privileġġi li wieħed igawdi u kull dħul ieħor (Agħti d-dettalji kollha ta’ minn fejn ġej id-dħul)

Raba’ taħt Kultivazzjoni (Agħti d-dettalji dwar l-kwalità tar-raba’, il-kejl u n-numru tal-ktieb)
Bhejjem u Tjur (Agħti d-dettalji dwar il-kwalità ta’ negozju li qiegħed isir minnhom)


Dettalji dwar il-Kont tal-Bank

Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, ipprovdi dokument uffiċjali u l-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

Kopja ta' Mandat ta’ Sekwestru:   

Il-Pensjoni għandha tiġi ddepożitata l-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a.


Dokumenti Neċessarji

Statements tal-Bank

Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Imejl