Allowance għal Tfal b'Diżabilità


Dettalji Personali

Kap tal-Familja


Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma tal-persuna l-oħra li tifforma parti minn din il-familja


Dettalji ta' Kuntatt


Dettalji tal-Wild taħt is-16-il sena li għalih qed issir it-talba

F'każijiet ta’ adozzjoni jew fejn it-tfal ma twieldux Malta, id-dokumentazzjoni relevanti kollha mal-proċess ta’ adozzjoni jew twelid tat-tfal għandha tiġi sottomessa sabiex issir it-talba għall-Allowance tat-Tfal b’Diżabilità

Rapport Mediku dettaljat rigward id-diżabilità għandu jiġi mehmuż ma' din l-applikazzjoni


Agħfas hawn biex tniżżel ir-Rapport Mediku li għandu jimtela minn Tabib Mediku
Rapport Mediku:*   

Rapport Mediku:   

Rapport Mediku:   

Rapport Mediku:   

Dettalji dwar il-Kont tal-Bank

Kopja tal-Mandat ta’ Sekwestru, jekk għandek Kontijiet tal-Bank issekwestrati:   
Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, il-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru fuq kontijiet, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

Il-benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a.


Dokumenti Neċessarji

Jekk Separat/a, ehmeż Digriet / Kuntratt ta’ Separazzjoni

Digriet / Kuntratt ta’ Separazzjoni (Kap tal-Familja):   
Digriet / Kuntratt ta’ Separazzjoni (Konjuġi):   

Dokumentazzjoni relevanti kollha mal-Proċess ta’ Adozzjoni jew Twelid tat-Tfal

Proċess ta’ Adozzjoni:   
Twelid tat-Tfal:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Ffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email