Allowance tal-Istudenti - Bejn is-16 u l-21 sena


Dettalji tal-Ġenituri

Kap tal-Familja

Ehmeż kopja taċ-Ċertifikat / Kuntratt tas-Separazzjoni / Kuntratt,
jekk kellek Unjoni Ċivili / Separazzjoni / Divorzju:   
Ehmeż kopja taċ-Ċertifikat taż-Żwieġ,
sakemm mhux diġà rreġistrat mar-Reġistru Pubbliku ta' Malta:   

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma dawk tal-persuna l-oħra li tifforma parti mill-familja


Dettalji ta’ Kuntatt


Tagħrif dwar l-Allowance tal-Istudenti
L-Allowance tal-Istudenti tingħata fejn hemm tfal bejn is-sittax u l-wieħed u għoxrin sena li għadhom qegħdin jistudjaw full-time u li ma jirċievu l-ebda stipendju jew għotja ta’ manteniment.

Dikjarazzjoni ta’ Dħul - 2017/2018

Kap tal-Familja 2017 (€)

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Kap tal-Familja 2018 (€)

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba 2017 (€)

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba 2018 (€)

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Dettalji Dwar il-Kont tal-Bank

Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, ipprovdi dokument uffiċjali u l-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

Kopja ta' Mandat ta’ Sekwestru:   

L-Allowance għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.


IMPORTANTI: Kull applikazzjoni għall-benefiċċju trid issir fi żmien sitt (6) xhur kif stipulat skont il-liġi u jekk dan ma jsirx jista’ jintilef id-dritt għall-benefiċċju kollu jew parti minnu.

Dokumenti Neċessarji

Dikjarazzjoni tal-Kap tal-Istituzzjoni Edukattiva

Dikjarazzjoni tal-Kap tal-Istituzzjoni Edukattiva:*   

Dokumentazzjoni Addizzjonali

Ehmeż:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Imejl