Allowance tat-Tfal - Tfal Addizzjonali

* Tindika Informazzjoni Mandatorija


Dettalji tal-Ġenituri

Kap tal-Familja

Ehmeż kopja taċ-Ċertifikat / Kuntratt tas-Separazzjoni / Kuntratt,
jekk kellek Unjoni Ċivili / Separazzjoni / Divorzju:   
Ehmeż kopja taċ-Ċertifikat taż-Żwieġ,
sakemm mhux diġà rreġistrat mar-Reġistru Pubbliku ta' Malta:   

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma dawk tal-persuna l-oħra li tifforma parti mill-familja


Dettalji ta’ Kuntatt


Tfal li għalihom qed issir it-talba

F'każijiet ta’ adozzjoni jew fejn it-tfal ma twieldux Malta, id-dokumentazzjoni relevanti kollha mal-proċess ta’ adozzjoni jew twelid tat-tfal għandha tiġi sottomessa sabiex issir it-talba għall-Allowance tat-Tfal għal tfal addizzjonali

Tfal taħt is-16-il sena

Imla biss Jekk Applikabbli u ehmeż id-documenti neċessarji jekk kellek / kellkom:

Tmiem fl-impjieg (Kap tal-Familja)


Tmiem fl-impjieg (Konjuġi / Sieħeb / Sieħba)


Perjodu ta’ Leave tal-Ġenituri (Mhux Leave tal-Maternità)(Kap tal-Familja)

Dokument mingħand l-imgħallem li juri l-perjodu Leave tal-Ġenituri:   

Perjodu ta’ Leave tal-Ġenituri (Mhux Leave tal-Maternità)(Konjuġi / Sieħeb / Sieħba)

Dokument mingħand l-imgħallem li juri l-perjodu Leave tal-Ġenituri:   

Perjodu ta’ residenza barra minn Malta għal aktar minn 3 xhur (Kap tal-Familja)

Kopja ta’ Passaport li jindika l-perjodu ta’ residenza barra minn Malta:   

Perjodu ta’ residenza barra minn Malta għal aktar minn 3 xhur (Konjuġi / Sieħeb / Sieħba)

Kopja ta’ Passaport li jindika l-perjodu ta’ residenza barra minn Malta:   

Dokumenti Neċessarji

Dokumentazzjoni relevanti kollha mal-Proċess ta’ Adozzjoni jew Twelid tat-Tfal

Proċess ta’ Adozzjoni:   
Twelid tat-Tfal:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email