Allowance tat-Tfal - Dħul Annwali aktar mill-limitu

*Tindika Informazzjoni Mandatorja

Għal perjodu mill-4 ta’ Jannar 2020 sal-1 ta’ Jannar 2021

Għal min għandu Dħul Annwali bażi 2018 ta’ aktar minn €25,227

Dettalji tal-Ġenituri

Kap tal-Familja

Ehmeż kopja taċ-Ċertifikat / Kuntratt tas-Separazzjoni / Kuntratt,
jekk kellek Unjoni Ċivili / Separazzjoni / Divorzju:   
Ehmeż kopja taċ-Ċertifikat taż-Żwieġ,
sakemm mhux diġà rreġistrat mar-Reġistru Pubbliku ta' Malta:   

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma dawk tal-persuna l-oħra li tifforma parti mill-familja


Dettalji ta’ Kuntatt


Tfal li għalihom qed issir it-talba

F'każijiet ta’ adozzjoni jew fejn it-tfal ma twieldux Malta, id-dokumentazzjoni relevanti kollha mal-proċess ta’ adozzjoni jew twelid tat-tfal għandha tiġi sottomessa sabiex issir it-talba għall-Allowance tat-Tfal

Tfal taħt is-16-il sena

Dettalji Dwar il-Kont tal-Bank

Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, ipprovdi dokument uffiċjali u l-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

Kopja ta' Mandat ta’ Sekwestru:   

L-Allowance għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.


Dettalji tal-Impjieg u/jew Residenza barra minn Malta

(Dawn id-dettalji huma meħtieġa biex jiġu applikati r-regoli neċessarji ta’ koordinazzjoni kif imniżżla f’Titolu III Kapitlu 8 tar-Regolamenti (EC) Nru. 883/2004 u 987/2009, u jkun żgurat li l-ammont korrett ta’ benefiċċju u suppliment jitħallas jekk il-familja tkun qiegħda taħdem/residenti f’aktar minn Stat Membru wieħed tal-UE.)

Jekk it-tweġiba tiegħek hija Iva għal tal-anqas waħda mill-mistoqsijiet t’hawn fuq, , jekk jogħġbok imla d-dettalji t’hawn taħt, ukoll jekk jogħġbok imla d-Dikjarazzjoni t'hawn taħt.

Kap tal-Familja

Jekk Iva, imla l-informazzjoni t’hawn taħt:

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Jekk Iva, imla l-informazzjoni t’hawn taħt:

Tfal li jgħixu barra minn Malta


Dokumenti Neċessarji

Jekk Separat/a, ehmeż Digriet / Kuntratt ta’ Separazzjoni

Digriet / Kuntratt ta’ Separazzjoni (Kap tal-Familja):   
Digriet / Kuntratt ta’ Separazzjoni (Konjuġi):   

Dokumentazzjoni relevanti kollha mal-Proċess ta’ Adozzjoni jew Twelid tat-Tfal

Proċess ta’ Adozzjoni:   
Twelid tat-Tfal:   

Dokumentazzjoni Addizzjonali

Ehmeż:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email