Allowance tat-Tfal - Talba għal Reviżjoni

*Tindika Informazzjoni Mandatorja​


Għal perjodu mill-4 ta’ Jannar 2020 sal-1 ta’ Jannar 2021

Dettalji tal-Ġenituri

Kap tal-Familja

Ehmeż kopja taċ-Ċertifikat / Kuntratt tas-Separazzjoni / Kuntratt,
jekk kellek Unjoni Ċivili / Separazzjoni / Divorzju:   
Ehmeż kopja taċ-Ċertifikat taż-Żwieġ,
sakemm mhux diġà rreġistrat mar-Reġistru Pubbliku ta' Malta:   

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma dawk tal-persuna l-oħra li tifforma parti mill-familja


Dettalji ta’ Kuntatt


Tfal taħt is-16-il sena li għandek il-kustodja tagħhom u li għalihom qed issir it-talba


Tfal bejn is-16 u l-21 sena li għandek il-kustodja tagħhom u li qed jirreġistraw għax-xogħol għall-ewwel darba

Dikjarazzjoni ta’ Dħul - 2018

Kap tal-Familja (€)

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba (€)

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Ehmeż id-dokumenti rispettivi:   

Niżżel id-dettalji li jmiss u ehmeż id-dokumenti neċessajri jekk kellek / kellkom

Bidu / Tmiem fl-impjieg (Kap tal-Familja)


Bidu / Tmiem fl-impjieg (Konjuġi / Sieħeb / Sieħba)


Perjodu ta’ Leave tal-Ġenituri (Mhux Leave tal-Maternità) (Kap tal-Familja)

Dokument mingħand l-imgħallem li juri l-perjodu Leave tal-Ġenituri:   

Perjodu ta’ Leave tal-Ġenituri (Mhux Leave tal-Maternità) (Konjuġi / Sieħeb / Sieħba)

Dokument mingħand l-imgħallem li juri l-perjodu Leave tal-Ġenituri:   

Perjodu ta’ residenza barra minn Malta għal aktar minn 3 xhur (Kap tal-Familja)

Kopja ta’ Passaport li jindika l-perjodu ta’ residenza barra minn Malta:   

Perjodu ta’ residenza barra minn Malta għal aktar minn 3 xhur (Konjuġi / Sieħeb / Sieħba)

Kopja ta’ Passaport li jindika l-perjodu ta’ residenza barra minn Malta:   

Dettalji Dwar il-Kont tal-Bank

Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, ipprovdi dokument uffiċjali u l-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

Kopja ta' Mandat ta’ Sekwestru:   

L-Allowance għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.


Dokumenti Neċessarji

Dokumentazzjoni Addizzjonali

Ehmeż:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email