COVID-19 - Benefiċċju ta' Persuna b'Diżabilità

*Tindika Informazzjoni Mandatorja

Din l-applikazzjoni tista’ timtela minn persuni b’diżabilità li jaħdmu fis-settur privat ta' Malta, li wara t-8 ta’ Marzu 2020 u minħabba l-impatt tal-COVID-19 ma jkunux qed imorru għax-xogħol fuq parir mediku u ma jkunx  possibbli li jaħdmu mid-dar.​


Dettalji tal-Applikant

Applikant b'Diżabilità li ma jistax imur ix-xogħol


Dettalji ta’ Kuntatt


Informazzjoni Addizzjonali


Dettalji Dwar il-Kont tal-Bank

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat l-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.


Dikjarazzjoni


Biex tirrapporta tibdil fiċ-ċirkostanzi, inkluż jekk terġa tibda titħallas minn min iħaddmek, jew biex tissottometti dokumenti addizzjonali li jistgħu jiġu mitluba, inti mitlub/a tagħmel dan fuq l-email covid19socialbenefits.mfcs@gov.mt.

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Imejl