Child in Care Benefit - Servizz ta' Foster Care
Dettalji dwar it-tfal li għalihom qed issir it-talba


Dettalji tal-Foster Carers

Kap tal-Familja


Konjuġi / Sieħeb/ Sieħba

Id-dettalji mitluba huma tal-persuna l-oħra li tifforma parti minn din il-familja


Dettalji ta' Kuntatt


F’każ li l-applikant/a huwa / hija separat/a ehmeż kuntratt / digriet ta' separazzjoni

Digriet ta' Separazzjoni / Kuntratt (Kap tal-Familja):   
Digriet ta' Separazzjoni / Kuntratt (Konjuġi):   

Dettalji dwar il-Kont tal-Bank

Kopja tal-Mandat ta’ Sekwestru, jekk għandek Kontijiet tal-Bank issekwestrati:   
Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, il-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru fuq kontijiet, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

Il-benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a.


Dokumenti Neċessarji

Approvazzjoni mingħand il-Bord tal-Fostering


Kwalunkwe familja, koppja miżżewġa jew persuna waħedha (f’każijiet speċifiċi biss), indipendentement mill-età, klassi, razza u reliġjon, tista’ ssir foster carer wara li tkun għamlet it-taħriġ u tkun ġiet assessjata u approvata mill-Bord tal-Fostering kif stupilat fl-Att dwar il-Foster Care. N.B. Foster Carers huma mitluba juru kopja tal-Ittra ta’ Deċiżjoni maħruġa mill-Bord tal-Fostering.

Approvazzjoni mingħand il-Bord tal-Fostering:*   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Ffirmata:*   

IMPORTANTI: Biex ma jintilifx il-benefiċċju, din it-talba trid tasal għand id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, fi żmien sitt (6) xhur minn meta t-tifel / tifla beda / bdiet j/tgħix mal-Foster Carers.


Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email