Benefiċċju tal-Enerġija - Każ Umanitarju
Dettalji tal-Benefiċjarju


Dettalji tal-Kap tal-Familja

Timtela f'każ li l-benefiċjarju mhux il-Kap tal-Familja


Dettalji tal-Kont tad-Dawl u l-Ilma


(Timtela f'każ li l-benefiċjarju mhux il-persuna f'isem min qiegħed il-kont tad-dawl u l-ilma)


Dikjarazzjoni ta' Dħul matul is-sena ta' qabel id-data tal-applikazzjoni

Imla l-kaxxi kollha. Ikteb 0 (numru żero) jekk m'hemmx dħul x'tiddikjara


Kap tal-Familja Dħul (€)


Konjuġi Dħul (€)

Konjuġi: Id-dettalji mitluba huma tal-persuna l-oħra li tifforma parti minn din il-familja


NOTA: M'hemmx għalfejn tiddikjara xi wieħed jew aktar minn dawn is-sorsi: Interessi f'Banek, Investimenti reġistrati mal-Borża ta' Malta, Benefiċċji jew Pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tat-Teżor u pensjonijiet tas-Servizzi Ingliżi u Awstraljani.


Dokumenti Neċessarji

L-ebda talba ma tkun tista' tiġi kkunsidrata mingħajr id-dokumenti meħtieġa

Ċertifikat Mediku
Nota: Inkludi dokumenti oħra dwar l-użu ta' apparat li jaħdem bl-elettriku b'konnessjoni mal-kundizzjoni medika.

Ċertifikat Mediku:*   
Dokumenti Oħra relatati mal-Kundizzjoni Medika:   

Kont tad-Dawl u l-Ilma

Kopja tal-aħħar kont tad-Dawl u l-Ilma:*   

Persuna Taħdem bi Qliegħ

FS3 Full-Time (Kap tal-Familja):   
FS3 Part-Time (Kap tal-Familja):   

FS3 Full-Time (Konjuġi): 

  
FS3 Part-Time (Konjuġi):   


Persuna Taħdem Għal Rasha

Profit and Loss Accounts (Kap tal-Familja):   
Riċevuti tal-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali (Kap tal-Familja):   
F'każ ta' Diretturi / Shareholders ta' Kumpaniji: Audited Final Accounts (Kap tal-Familja):   

Profit and Loss Accounts (Konjuġi): 

  
Riċevuti tal-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali (Konjuġi):   
F'każ ta' Diretturi / Shareholders ta' Kumpaniji: Audited Final Accounts (Konjuġi):   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Min hu eliġibbli għal dan il-benefiċċju

Dan il-benefiċċju jkun intitolat fuq bażi umanitarja lil dawk il-kapijiet tal-familja li juru prova sodisfaċenti lid-Direttur li:

  1. xi membru fil-familja jbati minn kundizzjoni medika li tirrikjedi l-użu eċċessiv ta' dawl u ilma
  2. il-membri tal-familja huma residenti permanenti f'Malta
  3. id-dħul tal-familja, ikkalkulat skont it-Tieni Skeda, Taqsima VII tal-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap 318) huwa anqas minn €30,911 fis-sena

Il-Pagament tal-Benefiċċju tal-Enerġija huwa effetwat mid-data tal-applikazzjoni.


Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Imejl