Ċertifikat ta’ Eżenzjoni

Applikabbli għal:
  1. Persuna li timpjega lilha nnifisha li, għalkemm taħdem, il-qliegħ tagħha ma jkunx iżjed minn €910 fis-sena
  2. Persuna waħidha li ma taħdimx u li d-dħul tagħha, minn interessi, dividendi, renta eċċ. ma jeċċedix €1005 fis-sena
  3. Persuna mpjegata għal inqas minn tmien siegħat fil-ġimgħa mal-istess prinċipal li taqla’ inqas minn €17.50  fil-ġimgħa​

​​​​


Dettalji tal-Applikant


Stat Ċivili


Dettalji ta’ Kuntatt


Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma dawk tal-persuna l-oħra li tifforma parti mill-familja


Dettalji tal-Impjieg


Dettalji tad-Dħul

Agħti id-dettalji kollha dwar kull xorta ta’ dħul li jidher hawn taħt. Ikteb XEJN fejn mhux applikabbli.

Dħul minn kull xorta ta’ ħidma (sengħa, negozju, vokazzjoni eċċ.)
Semmi fhiex tikkonsisti din il-ħidma. (Eżempju: out-worker, mużiċist, bejjiegħ, eċċ.)


Ċnus
Agħti dettalji tal-proprjetà u l-ammont li tirċievi


Dħul minn imgħax, dividendi, renta, eċċ.


Persuni Eżentati:

M’hemmx ħtieġa li tintalab eżenzjoni f’każ ta:
  1. Persuna miżżewġa u tgħix mal-Konjuġi/Sieħeb/Sieħba
  2. Persuna li tattendi edukazzjoni jew taħriġ full-time f’istituzzjoni edukattiva magħrufa mill-Gvern
  3. Persuna li tkun qiegħda tirċievi Pensjoni mis-Sigurtà Soċjali (mhux Pensjoni għal Korriment u Pensjoni tar-Romol)
  4. Persuna li tkun qiegħda tirċievi Għajnuna Soċjali

Nota: F’każ ta’ (1) u (2), jekk persuna tkun qiegħda taħdem iktar minn 8 siegħat fil-ġimgħa ma prinċipal jew taqla’ iktar minn €910 fis-sena minn impjieg għal- rasha, l-kontribuzzjonijiet huma dovuti li jitħallsu.

Dokumenti Neċessarji

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email