Għotja għal Ċittadin Anzjan
Dettalji Personali


Dettalji ta' Kuntatt


Dettalji Dwar il-Kont tal-Bank

Kopja tal-Mandat ta’ Sekwestru, jekk għandek Kontijiet tal-Bank issekwestrati:   
Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, il-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru fuq kontijiet, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

L-Għotja trid tiġi ddepożitata il-Bank f’kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f’kont ta’ self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem il-benefiċjarju


Dokumenti Neċessarji

Persuni lin-numru tal-Karta tal-Identità tagħhom jispiċċa bl-‘A’ jew ‘P’ għandhom jehmżu kopja tal-Karta tal-Identità

Ehmeż:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Imejl