Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg

Sena Bażi 2019

*Tindika Informazzjoni Mandatorija


Dettalji ta’ l-Applikant

Kap tal-Familja


Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma dawk tal-persuna l-oħra li tifforma parti mill-familja


Dettalji ta’ Kuntatt


F’każ li s-sieħeb / sieħba / konjuġi jaħdem / taħdem barra minn Malta, agħti d-dettalji tal-persuna, l-indirizz ta’ fejn toqgħod fil-pajjiż konċernat kif ukoll dettalji tax-xogħol li qed tagħmel f’dak il-pajjiż, kif ukoll FS3 tas-sena bażi 2019.

FS3:   

Dettalji tat-Tfal li huma Residenti fl-istess IndirizzDettalji dwar il-Kont tal-Bank

Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, ipprovdi dokument uffiċjali u l-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

Kopja tal-Mandat ta’ Sekwestru, jekk għandek Kontijiet tal-Bank issekwestrati:   

Il-benefiċċju għandu jiġi depożitat il-bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju.Dokumenti Neċessarji

Kopja tal-FS3 tas-sena bażi 2019 li turi d-dħul mill-impjieg jew dikjarazzjoni tal-qligħ nett (profit and loss account) għas-sena bażi 2019 u kopja tal-irċevuti tal-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali, jekk taħdem għal rasek.

Jekk kellek aktar minn impjieg wieħed matul is-sena 2019, għandha tiġi ppreżentata FS3 għal kull impjieg.

FS3:*   
FS3:   
FS3:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email