Għotja għal Ħalib
Dettalji Dwar il-Kap tal-Familja


Dettalji ta' Kuntatt


Dettalji dwar it-Tarbija li minħabba fiha qed issir it-talba


Dettalji dwar il-Kont tal-Bank

Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, ipprovdi dokument uffiċjali u l-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

Kopja tal-Mandat ta’ Sekwestru, jekk għandek Kontijiet tal-Bank issekwestrati:   

L-Allowance għandha tiġi ddepożitata l-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a.Dokumenti Neċessarji

Dettalji dwar it-Tarbija (Timtela mit-Tabib u ehmeż id-dokument)

Rapport tat-Tabib:*   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Imejl