Assistenza għal Mard

​​​​

Din l-applikazzjoni tista tintuża wkoll għall-Assistenza dwar il-Lebbra u Assistenza dwar it-Tuberkulosi
Dettalji dwar il-Kap tal-Familja


Dettalji ta' Kuntatt


Dettalji dwar l-impjieg tal-Kap tal-Familja / Konjuġi

Jekk il-Kap tal-Familja impjegat/a fuq bażi Part-Time,
ehmeż kopja tal-aħħar Payslip:
 
  

Jekk il-konjuġi impjegat/a fuq bażi Part-Time,
ehmeż kopja tal-aħħar Payslip:
 
  

Dettalji dwar ir-Riżorsi Kapitali u d-Dħul ieħor tal-Familja (neċessarja biss għall-Assistenza tal-Mard)

Flus fil-Banek / Investiment Kapitali f’Malta u barra minn Malta. (Agħti n-numru tal-kotba tal-banek jew referenzi oħra)

Flus id-dar, mislufa jew miżmuma għand ħaddieħor (neċessarja biss għall-Assistenza tal-Mard)


Proprjetà u raba' (Tinkludix id-dar tar-residenza jew ir-residenza tas-sajf) (neċessarja biss għall-Assistenza tal-Mard)


Pensjonijiet (Tinkludix il-Pensjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-Kap tal-Familja) (neċessarja biss għall-Assistenza tal-Mard)Dħul Ieħor (neċessarja biss għall-Assistenza tal-Mard)


Dettalji dwar kif inhi komposta l-familja

Dettalji tal-Konjuġi


Membri tad-Dar


Dettalji dwar il-Kont tal-Bank

Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, ipprovdi dokument uffiċjali u l-pagament isir permezz ta’ ċekk. Jekk m’għandekx mandat ta’ sekwestru, ipprovdi d-dettalji tal-bank.

Kopja tal-Mandat ta’ Sekwestru, jekk għandek Kontijiet tal-Bank issekwestrati:   

L-Allowance għandha tiġi ddepożitata l-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'kont ta' self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/aDokumenti Neċessarji

Statements tal-Bank

Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   

Fotokopja Stocks u Shares

Stocks:   
Stocks:   
Stocks:   

Shares:   
Shares:   
Shares:   

F’każ ta’ proprjetà mhix mikrija, hemm bżonn ta’ dokument uffiċjali mingħand perit fejn jiddikjara l-valur kapitali preżenti tal-post imsemmi

Dokument mingħand Perit:   

Fotokopja tal-ktieb tar-raba’

Ktieb tar-Raba’:   

Fotokopja tad-dokument li juri d-dħul attwali minn pensjonijiet barranin

Dħul minn Pensjonijiet Barranin:   

F’każ ta’ proprjetà mikrija, hemm bżonn fotokopja tal-ktieb tal-kera

Proprjetà Mikrija:   

Dettalji dwar il-Pazjent/a (Timtela’ mit-Tabib u ehmeż id-dokument)

Rapport tat-Tabib:*   

Dokumenti Addizzjonali

Ehmeż:   
Ehmeż:   

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email