Tnaqqis Gradwalment - Persuna Impjegata
Dikjarazzjoni tal-Impjegat/a

Jien niddikjara li se nibda naħdem bħala impjegat/a, w għalhekk nitlob li nibda nirċievi l-Għajnuna Soċjali mnaqqsa gradwalment għal perjodu ta’ xogħol li ma jaqbiżx it-tliet snin.


Dettalji tal-Bank

Il-benefiċċju jrid jiġi ddepożitat il-Bank f’kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f’kont ta’ Self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem il-benefiċjarju.


Dokumenti Neċessarji

Formola ta' Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email