Tnaqqis Gradwalment - Persuna li Tiżżewweġ jew li tidħol f’Unjoni Ċivili / Koabitazzjoni
Dikjarazzjoni tal-Benefiċjarju

Jien niddikjara li żżewwiġt / dħalt f’unjoni ċivili / koabitazzjoni, u għalhekk nitlob li nibda nirċievi l-Assistenza Soċjali mnaqqsa gradwalment għal perjodu ta’ xogħol li ma jaqbiżx it-tliet snin.


Dettalji tal-Persuna li Żżewwiġt jew li dħalt magħha f’Unjoni Ċivili / Koabitazzjoni


Dettalji tal-Bank

Il-benefiċċju jrid jiġi ddepożitat il-Bank f’kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f’kont ta’ Self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem il-benefiċjarju.


Dokumenti Neċessarji

Formola ta' Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
      38, Triq l-Ordinanza
      Il-Belt Valletta VLT 1021
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
 
      Telefonati Internazzjonali
      +356 21255153*
      * Dan mhuwiex numru bla ħlas
 
 Email