Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali – Status Taxxabbli

L-Avviż Legali 120 tal-2022 li għandu x’jaqsam mal-Ordni tal-2022 għall-Eżenzjoni tat-Taxxa fuq id-Dħul, bħalissa jinsab fis-seħħ. L-ordni jinħareġ mill-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol taħt is-setgħat mogħtija bl-artikoli 12(1)(b) u 96 tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income. L-għan tagħha huwa li tipprovdi individwi li huma intitolati għal ċerti allowances u benefiċċji taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, eżenzjonijiet mit-taxxa taħt l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income.

L-ordni temenda l-Ordni ta’ Eżenzjoni mit-Taxxa fuq id-Dħul u tissostitwixxi l-Iskeda mal-ordni prinċipali bi Skeda ġdida li tinkludi allowances jew benefiċċji li huma rilevanti taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali. Dan ifisser li individwi li huma intitolati għal eżenzjonijiet mit-taxxa taħt l-Att dwar it-Taxxa fuq id-Dħul issa huma wkoll eliġibbli biex jirċievu ċerti benefiċċji taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali.

Ikklikkja hawn għal lista tal-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali u l-istatus taxxabbli relatat tagħhom.