Appell kontra Deċiżjoni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Ħarsa ġenerali

Appell jista’ jiġi ppreżentat minn ċittadin Malti jew mhux Malti kontra deċiżjoni tad-Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali. Appell jista’ jsir biss fuq punt ta’ liġi jew prinċipju ta’ importanza li joħorġu mid-deċiżjoni tad-Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali skont l-Att dwar is- Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). L-appell għandu jiġi ppreżentat fi żmien tletin (30) jum minn meta wieħed jiġi mgħarraf bid-deċiżjoni.

Malli jiġu vverifikati d-dettalji tintbagħat notifika bid-data u l-post tal-appell quddiem l-arbitru.

X’se tingħata

Applikant jew benefiċjarju jirċievi ittra ta’ spjegazzjoni kull meta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jieħu deċiżjoni rigward l-eliġibilità tiegħu/tagħha għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali jew għal xi ħlas żejjed minħabba riżultat ta’ benefiċċju li li l-benefiċjarju ma jibqax intitolat għalih. Jekk persuna ma taqbilx mad-deċiżjoni, għandha d-dritt tappella kontra dik id-deċiżjoni.

Eliġibbiltà

Appell jista’ jiġi ppreżentat kontra kull deċiżjoni ħlief kontra deċiżjonijiet meħuda minn bord ta’ tobba. Minkejja dan, appell jista’ jitressaq dwar applikazzjoni għal Pensjoni ta’ Invalidità li tkun ġiet irrifjutata minħabba raġunijiet ta’ saħħa.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali: 

  • L-ittra maħruġa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li għaliha qed tressaq l-appell.
  • Dokumentazzjoni rilevanti addizzjonali biex tappoġġja l-appell tiegħek tista’ tiġi inkluża mal-applikazzjoni.

Kif tapplika

Appell jista’ wkoll jiġi ppreżentat f’isem l-appellant minn persuna ta’ fiduċja jew billi żżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov.

Tista’ tara tutorjal bil-vidjow bħala gwida ta’ kif tissottometti appell online billi tikklikkja hawn

Għall-appell online l-appellant jew il-persuna ta’ fiduċja, iridu jawtentikaw bil-eID tagħhom.

Ikklikja hawn biex tapplika.