Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q
Aħbarijiet Reċenti:

Is-Sigurtà Soċjali pprovdiet protezzjoni finanzjarja għan-nies tan-nazzjon tagħna għal aktar minn 68 sena.

Aħbarijiet Riċenti, Attwalità u Pubblikazzjonijiet

Dati tal-Pagamenti

Informazzjoni u Applikazzjonijiet għal Benefiċċji u Servizzi

Kalkulaturi
għall-Benefiċċji

Mistoqsijiet Frekwenti

mySocialSecurity

Pensjonijiet
tas-Servizz

Osservanza ta’ Benefiċċji

Relazzjonijiet Internazzjonali

Uffiċċju tal-Arbitru

Homepage

Faċilità ta’ Użu – Stħarriġ

Aħna napprezzaw il-kontribut tiegħek biex tgħarrafna kemm huwa faċli li ssib u tuża l-informazzjoni fuq il-website tagħna. Dan l-istħarriġ għandu jieħu inqas minn 5 minuti biex jitlesta.

Disinn tas-Servizz

Sabiex jiġi żgurat li s-servizzi elettroniċi jiġu mfassla bi skop li ikunu ċċentrati fuq iċ-ċittadin, il-Ministeru jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni minn diversi partijiet interessati u ċittadini. Dan jirrikjedi li l-parteċipanti jimpenjaw ruħhom b’mod volontarju u attiv f’panels, gruppi iffukati u ta’ esperti, jipprovdu rispons utli.​