Lista ta’ Applikazzjonijiet u Servizzi mill-A saz-Ż

Jekk ikollok l-informazzjoni mitluba qabel f’idejk, l-applikazzjoni għandha toħodlok bejn 10 u 15-il minuta sabiex timlieha.

Allowance għal Ġenitur Waħdu mhux Miżżewweġ 

Allowance għal Tfal b’Diżabilità

Allowance għall-Carers

Allowance Miżjuda għall-Carers

Allowance Supplimentari (Responsabbli tal-Familja)

Allowance Supplimentari (Mhux Responsabbli tal-Familja)

Allowance Supplimentari ta’ Ltim

Allowance ta’ Ltim

Allowance tat-Tfal – Talba għal Reviżjoni

Allowance tat-Tfal – Wild bejn is-16 u l-21 sena

Allowance tat-Tfal u Bonus għat-Twelid jew Adozzjoni – Dħul Annwali jeċċedi il-Limitu

Allowance tat-Tfal u Bonus għat-Twelid jew Adozzjoni – Dħul Annwali ma jeċċedix il-Limitu

Allowance tat-Tfal u Bonus għat-Twelid jew Adozzjoni – Tfal Addizzjonali

Appell kontra Deċiżjoni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Ara lista ta’ Pagamenti tal-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali

Assistenza dwar il-Lebbra

Assistenza dwar it-Tuberkolożi

Assistenza għal Diżabilità

Assistenza għal Diżabilità Severa

Assistenza għal Diżabilità Severa Intelletwali

Assistenza għal Diżimpjieg

Assistenza għal Mard

Assistenza għal Persuna Dipendenti mid-Droga

Assistenza għall-Persuni b’Vista Batuta

Assistenza Miżjuda għal Diżabilità Severa

Assistenza Soċjali

Assistenza Sussidjarja għal Diżimpjieg

Bdil ta’ Indirizz Barrani (mhux awtentikat bl-e-ID)

Benefiċċji għall-Adozzjoni

Benefiċċji għall-Maternità

Benefiċċju għal Korriment waqt ix-Xogħol

Benefiċċju għal Marda/Kundizzjoni Medika relatata max-Xogħol

Benefiċċju għall-Leave tal-Adozzjoni

Benefiċċju għall-Leave tal-Maternità

Benefiċċju Speċjali għall-Diżimpjieg

Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg (In-Work Benefit)

Benefiċċju tal-Enerġija

Benefiċċju tal-Enerġija – Każ Umanitarju

Bonuses Statutorji (Pensjonant Impjegat Part-time)

Ċertifikat Mediku Blu – Monitoraġġ

Ċertifikat Mediku Blu – Issottometti

Ċertifikat ta’ Assigurazzjoni/Perjodu ta’ Impieg f’Pajjiż ieħor tal-UE (Formola U1)

Child In Care Benefit (Servizz Residenzjali)

Child In Care Benefit (Servizz ta’ Foster Care)

Dikjarazzjoni dwar Kura u Kustodja (de facto) tal-Wild/Ulied Minuri

Dikjarazzjoni ta’ Ebda Qligħ

Dikjarazzjoni tal-Ħlasijiet Maħruġa

Dritt li Tibqa’ Inxurjat f’Malta (Formola A1)

Eżenzjoni għal Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi milli jirreġistraw taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali

Eżenzjoni minn ħlas ta’ Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 2

Eżenzjoni ta’ ħlas tal-parti tal-Prinċipal tal-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali minn Anzjani jew Persuni b’Diżabilità u li jimpjegaw Carer

Għotja / Pensjoni għal Korriment fuq ix-Xogħol

Għotja għall-Anzjani

Għotja għall-Ħalib

Għotja lill-Persuni li ma jikkwalifikawx għall-Pensjoni Kontributorja

Għotja ta’ Darba – Dipartimenti tal-Gvern

Għotja ta’ Darba – Korporazzjonijiet u Entitajiet Pubbliċi

Għotja taż-Żwieġ

Ħatra ta’ Amministratur jew Aġent ta’ Amministratur għal Pensjonijiet u Benefiċċji

Ħlas Lura ta’ Pagament Żejjed

Ħlas Lura ta’ Pagament Żejjed – Min Iħaddem

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet Neqsin tas-Sigurtà Soċjali

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali Neqsin għal Perjodu ta’ Xogħol fil-Libja

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali Neqsin – Invalidità

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali Neqsin – JobsPlus1990

Ħlas Volontarju ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 1

Ħlas Volontarju ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 2

Iċċekkja Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali Nieqsa

Issottometti Rapport dwar Mewt ta’ Benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali

Monitoraġġ ta’ Applikazzjoni

Pensjoni tal-Età

Pensjoni tal-Invalidità

Pensjoni tal-Irtirar

Pensjoni tal-Irtirar – Valutazzjoni Tentattiva

Pensjoni tar-Romol

Prokura għal Pensjonijiet u Benefiċċji

Rapport / Talba għal Informazzjoni dwar Pagament mhux Riċevut jew Kreditat

Reġistrazzjoni taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali

Ridirezzjoni ta’ Ċekk

Riferiment għal Indirizz Residenzjali

Talba għal Bilanċ tal-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali mill-Werriet/a

Talba għall-Investigazzjoni dwar Osservanza ta’ Benefiċċji

Talba mill-Fond tal-Leave għall-Fostering

Talba mill-Fond tal-Leave tal-Ġenituri / Adozzjoni

Talba mill-Fond tal-Leave tal-Maternità / Adozzjoni

Talba mill-Fond tal-Leave tal-Paternità / Paternità-Adozzjoni

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Ġenitur Singlu

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Miżżewweġ/Unjoni Ċivili/Koabittazjoni

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Persuna Impjegata

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Tħaddem Lilha Nnifisha

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċju – Kap ta’ Familja b’Konjuġi / sieħeb/a li beda / bdiet j/taħdem