Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Lista ta’ Applikazzjonijiet u Servizzi mill-A sa Z

Jekk ikollok l-informazzjoni mitluba qabel f’idejk, l-applikazzjoni għandha toħodlok bejn 10 u 15-il minuta sabiex timlieha.

Allowance għal Ġenitur Waħdu mhux Miżżewweġ  

Allowance għal Tfal b’Diżabilità

Allowance għal Tfal fil-Kura – Servizz Residenzjali

Allowance għal Tfal fil-Kura – Servizz ta’ Foster Care

Allowance għal Tfal fil-Kura: Servizz ta’ Foster Care – Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċju

Allowance għal Carer

Allowance Miżjuda għal Carer

Allowance Supplimentari – Responsabbli tal-Familja

Allowance Supplimentari – Mhux Responsabbli tal-Familja

Allowance Supplimentari ta’ Ltim

Allowance ta’ Ltim

Allowance tat-Tfal – Allowance Speċjali tal-Istudenti

Allowance tat-Tfal – Talba għal Reviżjoni

Allowance tat-Tfal – Wild bejn is-16 u l-21 sena

Allowance tat-Tfal u Bonus għat-Twelid jew Adozzjoni – Dħul Annwali jeċċedi il-Limitu

Allowance tat-Tfal u Bonus għat-Twelid jew Adozzjoni – Dħul Annwali ma jeċċedix il-Limitu

Allowance tat-Tfal u Bonus għat-Twelid jew Adozzjoni – Tfal Addizzjonali

Appell kontra Deċiżjoni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Applikazzjoni – Monitoraġġ

Appuntament mal-Bord Mediku – Talba għal Skedar mill-Ġdid, Kanċellazzjoni jew Żjara fid-Dar

Assistenza dwar il-Lebbra

Assistenza dwar it-Tuberkolożi

Assistenza għal Diżabilità

Assistenza għal Diżabilità Severa

Assistenza għal Diżabilità Severa Intelletwali

Assistenza għal Diżimpjieg

Assistenza għal Mard

Assistenza għal Persuna Dipendenti mid-Droga

Assistenza għall-Persuni b’Vista Batuta

Assistenza Miżjuda għal Diżabilità Severa

Assistenza Sussidjarja għal Diżimpjieg

Benefiċċju għal Korriment

Benefiċċju għal Mard

Benefiċċji għall-Adozzjoni

Benefiċċji għall-Maternità

Benefiċċju għall-Ogħli tal-Ħajja Addizzjonali (ADCL)

Benefiċċju għal-Leave tal-Adozzjoni

Benefiċċju għal-Leave tal-Maternità

Benefiċċju Speċjali għall-Diżimpjieg

Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg (In-Work Benefit)

Benefiċċju tal-Enerġija

Benefiċċju tal-Enerġija – Każ Umanitarju

Bonuses Statutorji

Bonuses Statutorji – Pensjonant Impjegat Part-time

Ċertifikat Mediku Blu – Issottometti

Ċertifikat Mediku Blu – Monitoraġġ

Ċertifikat ta’ Assigurazzjoni/Perjodu ta’ Impieg f’Pajjiż ieħor tal-UE – Formola U1

Ċertifikat tal-Ħajja – Issottometti

Ċertifikazzjoni ta’ Benefiċċju – Benefiċjarji Barranin

Dati tal-Pagamenti

Dettalji Bankarji

Dettalji ta’ Kuntatt

Dettalji ta’ Kuntatt – Bidla fl-Indirizz Barrani

Dettalji Personali

Dettalji Personali – Aġġorna

Dikjarazzjoni dwar Kura u Kustodja (de facto) tal-Wild/Ulied Minuri

Dikjarazzjoni tal-Qligħ – FS3

Dikjarazzjoni ta’ Ebda Qligħ

Dikjarazzjoni tal-Pagamenti Maħruġa

Dokumenti – Issottometti

Dritt li Tibqa’ Inxurjat f’Malta – Formola A1

Eżenzjoni għal  Ħaddiema Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi milli Jirreġistraw taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali

Eżenzjoni minn Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 2

Eżenzjoni minn Ħlas tal-Parti tal-Prinċipal tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali minn Anzjani jew Persuni b’Diżabilità u li Jimpjegaw Carer

Għajnuna Soċjali

Għotja / Pensjoni għal Korriment fuq ix-Xogħol

Għotja għal Ċittadin Anzjan

Għotja għall-Ħalib

Għotja lill-Persuni li ma jikkwalifikawx għall-Pensjoni Kontributorja

Għotja ta’ Darba – Dipartimenti tal-Gvern

Għotja ta’ Darba – Korporazzjonijiet u Entitajiet Pubbliċi

Għotja taż-Żwieġ

Ħatra ta’ Amministratur jew Aġent ta’ Amministratur għal Pensjonijiet u Benefiċċji

Ħlas Lura ta’ Pagament Żejjed

Ħlas Lura ta’ Pagament Żejjed – Min Iħaddem

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet Neqsin tas-Sigurtà Soċjali

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali Neqsin għal Perjodu ta’ Xogħol fil-Libja

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali Neqsin – Allowance għal Carer u Allowance Miżjuda għal Carer

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali Neqsin – Invalidità

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali Neqsin – JobsPlus1990

Ħlas Volontarju ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 1

Ħlas Volontarju ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 2

Irrapporta Mewt ta’ Benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali

Irrapporta Pagament mhux Riċevut

Kalkulatur għall-Allowance tat-Tfal

Kalkulatur għall-Benefiċċju għal Diżimpjieg

Kalkulatur għall-Benefiċċju għal Mard

Kalkulatur għall-Benefiċċju ta` Waqt l-Impjieg

Kalkulatur għall-Pensjoni tal-Irtirar

Kalkulatur għall-Pensjoni tar-Romol

Kalkulatur tal-Kontribuzzjonijiet għal Dħul f’Dar tal-Anzjani

Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali – Ħidma fl-UE

Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali – Nieqsa

Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali – Rekord

Notifikazzjoni ta’ Proċediment Barra minn Malta

Pagamenti tas-Sigurtà Soċjali

Pensjoni tal-Età

Pensjoni tal-Invalidità

Pensjoni tal-Irtirar

Pensjoni tal-Irtirar – Valutazzjoni Tentattiva

Pensjoni tar-Romol

Prokura għal Pensjonijiet u Benefiċċji

Rati tal-Benefiċċji

Reġistrazzjoni taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali

Ridirezzjoni ta’ Ċekk

Riferiment għal Indirizz Residenzjali

Talba għal Bilanċ tal-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali mill-Werriet/a

Talba għall-Investigazzjoni dwar Osservanza ta’ Benefiċċji

Talba mill-Fond tal-Leave għall-Fostering

Talba mill-Fond tal-Leave tal-Ġenituri / Adozzjoni

Talba mill-Fond tal-Leave tal-Maternità / Adozzjoni

Talba mill-Fond tal-Leave tal-Paternità / Paternità-Adozzjoni

Talba Perċentwali Preskritta tal-FSS

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Ġenitur Singlu

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Miżżewweġ / Unjoni Ċivili / Koabittazjoni

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Persuna Impjegata

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Persuna Tħaddem Lilha Nnifisha

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Persuna Responsabbli tal-Familja b’Konjuġi / Sieħeb/a li Beda/Bdiet J/Taħdem