servizzi

i

Applikazzjoni – Monitoraġġ

M

L-enfasi ta’ dan is-servizz hu li jipprovdi lil benfiċjarju bid-dettalji tal-benefiċċji li huma kurrenti u attivi, kif ukoll benefiċċji li għadhom pendenti li qed jistennew assessjar u awtorizzazzjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Ara l-informazzjoni

i

ċertifikat mediku
blu – issottometti

M

Kopja skennjata taċ-Ċertifikat Mediku Blu tista’ tiġi sottomessa online.

Ara l-informazzjoni

i

ċertifikat mediku
blu – Monitoraġġ

M

Dan is-servizz juri ċ-ċertifikati mediċi blu sottomessi lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ta’ dawn l-aħħar 5 snin. Iċ-ċertifikati huma elenkati skont is-sena u huma ppreżentati b’mod kronoloġiku. Iċ-ċertifikati mediċi blu huma sottomessi minn impjegati u f’każ ta’ perjodu ta’ mard fit-tul huma ppreżentati kull 14-il ġurnata.

Persuna m’għandhiex għalfejn tissottometti l-kopja taċ-ċertifikat mediku l-blu lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, jekk il-perjodu ta’ mard huwa ta’ 3 ijiem jew anqas. Għalhekk, wara din id-data, ċertifikat ta’ 3 ijiem jew anqas mhux ser ikun elenkat f’dan is-servizz.

Ara l-informazzjoni

i

Ċertifikazzjoni tal-Benefiċċju – Benefiċjarji Barranin

M

Benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali għal Pensjoni tal-Irtirar, Pensjoni tal-Invalidità, jew Pensjoni tar-Romol mħallsa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ta’ Malta u bħalissa qed tgħix u titħallas barra l-pajjiż, jista’ jiġġenera ċ-Ċertifikat tar-Rata tal-Benefiċċju online.

Ara aktar informazzjoni.

i

Dati tal-Pagamenti

M

Dan is-servizz jipprovdi informazzjoni dwar id-Dati tal-Pagamenti tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali li inti intitolat/a għalihom, organizzati skont il-grupp.

Ara aktar informazzjoni.

i

Dettalji bankarji

M

Permezz ta’ dan is-servizz tista’ tbiddel id-dettalji ta’ kif titħallas. Jekk bħalissa qed titħallas pagamenti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz ta’ ċekk, trid tbiddel id-dettalji sabiex tibda tirċievi l-pagament b’depożitu dirett il-bank. Jekk diġà qed titħallas permezz ta’ depożitu l-bank, tista’ tbiddel kemm il-bank kif ukoll in-numru tal-kont. Tista’ tagħżel ukoll li tirċievi notifika permezz ta’ SMS bid-data tad-depożitu tal-benefiċċju tiegħek. Minn dan is-servizz ma tistax tbiddel id-dettalji lura sabiex titħallas permezz ta’ ċekk.

Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur ta’ benefiċjarju reġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jista’ wkoll jibdel id-dettalji bankarji tal-benefiċjarju billi jawtentika bl-e-ID tiegħu stess.

Ara l-informazzjoni

i

Dettalji personali

M

Tista’ tara l-informazzjoni personali tiegħek miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali billi tuża dan is-servizz. Informazzjoni personali, madankollu, ma tistax tiġi emendata.

Ara l-informazzjoni

i

Dettalji ta’ kuntatt

M

Permezz ta’ dan is-servizz tista’ tbiddel id-dettalji ta’ kuntatt tiegħek kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, li jinkludi d-dettalji tal-indirizz postali, indirizz tal-email, linja fissa, mobajl u n notifika permezz ta’ SMS tal-pagament kif meħtieġ. Din l-aħħar għażla hija attivata biss għal dawk il-benefiċċjarji li qed jirċevu l-pagamenti b’depożitu dirett il-bank. Biex tkun tista’ tagħmel din il-bidla, l-ewwel trid tibdel id-dettalji tiegħek ma’ Identity Malta. 

Ara l-informazzjoni

i

Dikjarazzjoni tal-qligħ – FS3

M

Dan is-servizz jippermetti lill-benefiċjarji tas-sigurtà soċjali joħorġu Dikjarazzjoni tal-Qligħ – FS3 għall-pagamenti tas-sigurtà soċjali li saru f’sena speċifika matul l-aħħar 5 snin.

Ara l-informazzjoni

i

Dikjarazzjoni ta’ Ebda Qligħ

M

Dan is-servizz jippermetti liċ-ċittadini joħorġu Dikjarazzjoni li tiċċertifika li ma rċevew l-ebda pagamenti ta’ benefiċċju tas-sigurtà soċjali f’sena speċifika f’dawn l-aħħar 5 snin, sad-data ta’ meta nħarġet id-Dikjarazzjoni.

Ara l-informazzjoni

i

Dikjarazzjoni tal-Pagamenti Maħruġa

M

Dan is-servizz huwa maħsub sabiex benefiċjarju jkun jista’ jiġġenera Dikjarazzjoni tal-Pagamenti Maħruġa tas-Sigurtà Soċjali għal sena speċifika f’dawn l-aħħar 5 snin. Din id-dikjarazzjoni mhijiex FS3 u ma tistax tintuża għal skopijiet ta’ taxxa. Peress li dan huwa dokument elettroniku, ma jeħtieġx firma.

Ara l-informazzjoni

i

Dokumenti – Issottometti

M

Dan is-servizz jipprovdi l-faċilità sabiex jittellgħu kopji tad-dokumenti mitluba b’ittra tas-Sejħa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Ara l-informazzjoni

i

Ħlas Lura ta’
Pagament Żejjed

M

Ħlas żejjed iseħħ meta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (DSS) iħallas benefiċjarju aktar benefiċċji tas-sigurtà soċjali milli kien dovut, ħafna drabi minħabba li d-dħul, ir-riżorsi, l-istat ċivili, is-sitwazzjoni tal-għajxien inbidel jew minħabba żball amministrattiv.

Il-benefiċjarji tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali huma meħtieġa li jinformaw lid-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) bi kwalunkwe bidliet fid-dħul, impjieg, sitwazzjoni tal-għajxien, jew stat ċivili fost oħrajn. Għadd kbir ta’ pagamenti żejda huma kkawżati minn benefiċjarji li jonqsu milli jagħmlu dan. Kun żgur li żżomm lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali infurmat dwar dawn il-bidliet, sabiex tevita li tħallas ħlasijiet żejda li jkunu ta’ inkonvenjent u potenzjalment għoljin.

Ara l-informazzjoni

i

Ħlas Lura ta’ Pagament
Żejjed – Min Iħaddem

M

Dan is-servizz jipprovdi l-faċilità lil min iħaddem li jirċievi ittra ta’ avviż ta’ ħlas żejjed b’rabta ma’ talba għal tnaqqis gradwali tal-benefiċċji, iħallas online l-ammont dovut lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. L-informazzjoni pprovduta fl-ittra ta’ avviż għandha tintuża sabiex isir l-ħlas lura online tal-pagament żejjed.

Ara l-informazzjoni

i

Irrapporta Pagament mhux riċevut

M

Dan is-servizz jipprovdi sabiex benefiċjarju jirrapporta li pagament tal-Benefiċċju tas-Sigurtà Soċjali ma ġiex irċevut jew kreditat, inkella jitlob informazzjoni skont l-istat tal-pagament marbut mat-tipi differenti tal-metodi ta’ pagament – Ċekk, Kreditu Dirett u Kreditu tal-Benefiċċju tal-Enerġija.

Ara l-informazzjoni

i

Kontribuzzjonijiet
tas-Siġurtà Soċjali – Nieqsa

M

Dan is-servizz huwa maħsub biex jiggwidak tidentifika nuqqasijiet fil-Kontribuzzjonijiet li għandek fil-lista ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurta Soċjali tiegħek u x’azzjonijiet tista’ tieħu biex tindirizzahom.

Jekk wara l-età ta’ 16-il sena kien hemm perjodi li ma kontx taħdem bi qligħ, jew ma kontx tgħix f’Malta, jew kont uffiċjalment eżentat milli tħallas il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali, huwa normali li jkollok Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali neqsin f’dawn il-perjodi indikati.

Ara l-informazzjoni

i

Kontribuzzjonijiet
tas-Siġurtà Soċjali – Rekord

M

Permezz ta’ dan is-servizz tista’ tara r-rekord tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tiegħek. Il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali għas-sena ta’ qabel se jintwerew f’Diċembru tas-sena ta’ wara. Għal kull sena misjuba l-lista turi Kontribuzzjonijiet u Krediti tas-Sigurtà Soċjali ta’ Klassi 1 kategorizzati li jirreferu għal persuni impjegati, flimkien ma’ Kontribuzzjonijiet u Krediti tas-Sigurtà Soċjali ta’ Klassi 2 / Klassi 3 li jirreferu għal persuni li jaħdmu għal rashom.

Ara l-informazzjoni

i

Lista mill-A sa Z

M

Lista ta’ Applikazzjonijiet u Servizzi mill-A sa Z

i

Pagamenti tas-Sigurtà Soċjali

M

Dan is-servizz huwa maħsub għall-benefiċjarji tas-Sigurtà Soċjali li jixtiequ jaraw il-lista ta’ pagamenti tal-benefiċċji mħallsa f’dawn l-aħħar ħames (5) snin.

Ara l-informazzjoni

i

Rati tal-Benefiċċji

M

Dan is-servizz jipprovdi informazzjoni dwar ir-Rati tal-Benefiċċji tas-sigurtà soċjali li inti intitolat/a għalihom, organizzati skont il-grupp.

Ara aktar informazzjoni.