Rispons u lmenti

Aħna napprezzaw il-feedback tiegħek biex jgħinna ntejbu s-servizz tagħna. Jekk tixtieq tissottometti kumpliment, tixtieq tagħmel suġġeriment dwar kif nistgħu ntejbu s-servizzi tagħna jew għandek ilment, aħna qegħdin hawn biex nisimgħu.

 

Kif tagħmel Suġġeriment, Kumpliment jew Ilment

Jekk tixtieq tipproponi suġġeriment, tagħmel kumpliment jew tressaq ilment, tista’ tiktbilna online.

X’għandna bżonn mingħandek

Jekk jogħġbok kun ċar, fattwali, u għidilna dak li tixtieq. Jekk tipprovidi d-dettalji ta’ ismek u kuntatt tgħinna biex nirrispondulek u nsolvu l-kwistjoni. Jekk tipprovdi rispons b’mod anonimu, ma nkunux nistgħu nirrispondulek.

Kif se nirrispondu

Aħna nimmiraw li nsolvu lmenti fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol. Jekk ma nistgħux insolvu l-ilment tiegħek, aħna nispjegaw għaliex u ngħarrfuk l-għażliet l-oħra tiegħek.

Font Resize
Contrast