Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Rispons u lmenti

Aħna napprezzaw ir-rispons tiegħek biex jgħinna ntejbu s-servizz tagħna. Jekk inti, bħala ċittadin Malti jew mhux Malti tixtieq tissottometti kumpliment, tixtieq tagħmel suġġeriment dwar kif nistgħu ntejbu s-servizzi tagħna jew għandek ilment, aħna qegħdin hawn biex nisimgħu. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali se jittratta t-tħassib tiegħek bħala prijorità, jamministra l-ilment tiegħek b’integrità u ġustizzja, u jżommok infurmat waqt li jaħdem miegħek għal riżoluzzjoni sodisfaċenti.

 

Dwar xiex jista’ jkun l-ilment tiegħek

Il-proċess tal-ġestjoni tal-ilmenti jeżamina l-ilmenti mill-pubbliku dwar is-servizz(i) tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Dawn l-ilmenti jistgħu jkunu dwar:

 • Dewmien mhux raġonevoli.
 • Servizz, spjegazzjoni jew raġunijiet inadegwati mogħtija.
 • Żball legali.
 • Żball fattwali fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
 • Żball uman.
 • Defiċjenza proċedurali.
 • Azzjoni jew deċiżjoni diskriminatorja.
 • Proċess amministrattiv difettuż.
 • Għarfien jew taħriġ inadegwat tal-persunal.
 • Imġieba mhux professjonali minn uffiċjal.
 • Ksur ta’ dmir jew kondotta ħażina minn uffiċjal.

Kif tagħmel Suġġeriment, Kumpliment jew Ilment

Jekk tixtieq tipproponi suġġeriment, tagħmel kumpliment jew tressaq ilment, tista’ tuża l-formola online hawn taħt.

 

X’għandna bżonn mingħandek

Jekk jogħġbok kun ċar, fattwali, u għidilna dak li tixtieq. Jekk tipprovidi d-dettalji ta’ ismek u kuntatt tgħinna biex nirrispondulek  u nkunu nistgħu nibdew biex insolvu l-kwistjoni kemm jista’ jkun malajr. Jekk tipprovdi rispons b’mod anonimu, ma nkunux nistgħu nirrispondulek. Intant, f’każijiet bħal dawn xorta jigwidawna biex nidentifikaw xi żball fil-proċess.

 

Kif se nirrispondu

Aħna nimmiraw li nsolvu lmenti fi żmien għaxart (10) ijiem ta’ xogħol. Jekk ma nistgħux insolvu l-ilment tiegħek, aħna nispjegaw għaliex u nigwidawk fl-għażliet l-oħra tiegħek.

 

X’tista’ tagħmel jekk ma tkunx sodisfatt bir-rispons tad-Dipartiment?

Jekk m’intix sodisfatt bil-mod li bih it-tħassib tiegħek ġie ttrattat, jista’ jitressaq Appell kontra deċiżjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru fi żmien tletin (30) ġurnata minn meta tirċievi id-deċiżjoni, billi tikklikkja hawn.

 

Kif tirrapporta frodi jew imġieba ħażina suspettata kontra d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Ir-rapporti kollha ta’ attività suspettata frawdolenti mwettqa kontra d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, se jiġu investigati. Jekk tirrapporta suspett ta’ frodi jew kondotta ħażina, il-privatezza u l-kunfidenzjalità tiegħek jiġu rispettati. Inti tista’ tiddeċiedi li tibqa anonimu f’każijiet bħal dawn. Meta tissottometti rapport, kemm jekk anonimu jew let, inti ma tkunx intitolat li tkun infurmat bir-riżultat. Tista’ tissottometti rapport billi tikklikkja hawn.

 

 

Servizzi Online Rispons

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (DSS) huwa ħerqan li jitgħallem dwar is-servizzi online li l-aktar jixtiequ ċ-ċittadini. Din l-informazzjoni tippermettilna nipprijoritizzaw l-isforzi ta’ żvilupp tagħna u niffukaw fuq servizzi li se jkollhom l-akbar impatt fuq il-pubbliku. Billi jimpenja ruħu maċ-ċittadini permezz ta’ rispons, id-DSS jista’ jidentifika oqsma għal titjib, jipprijoritizza l-isforzi ta’ żvilupp u jfassal is-servizzi online tiegħu biex jissodisfa l-ħtiġijiet diversi tal-popolazzjoni b’mod effettiv.

Is-sinifikat tar-rispons ma jistax jiġi enfasizzat biżżejjed. Joffri lid-dipartiment għarfien imprezzabbli dwar id-diffikultajiet u l-kwistjonijiet li jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini meta jużaw is-servizzi online tagħna. Kemm jekk hija rakkomandazzjoni biex tittejjeb l-interface għall-utent, xi proposta biex jiġu inkorporati ċerti servizzi, jew osservazzjonijiet dwar karatteristiċi attwali, kull element ta’ rispons għandu rwol kruċjali fit-tiswir ta’ servizz online aktar iċċentrat fuq l-utent.

 

Formola ta’ Feedback, Kumplimenti u Ilmenti

Nixtiequ nisimgħu l-ħsibijiet, it-tħassib jew il-problemi tiegħek sabiex inkunu nistgħu ntejbu jew inkomplu nipprovdu servizz mill-aqwa!

Submit Feedback or a Complaint MT
Agħżel

Rispons

Ilment

X’tista’ tagħmel jekk ma tkunx sodisfatt bir-rispons tad-Dipartiment?

Jekk m’intix sodisfatt bil-mod li bih it-tħassib tiegħek ġie ttrattat, jista’ jitressaq Appell kontra deċiżjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru.

 

Kif tirrapporta frodi jew imġieba ħażina suspettata kontra d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Ir-rapporti kollha ta’ attività suspettata frawdolenti mwettqa kontra d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, se jiġu investigati. Jekk tirrapporta suspett ta’ frodi jew kondotta ħażina, il-privatezza u l-kunfidenzjalità tiegħek jiġu rispettati.

 

Servizzi disponibbli biex jgħinuk tagħmel ilment, tikkomplementa jew tipprovdi rispons

Jekk tixtieq tagħmel ilment, tikkomplementa jew tipprovdi rispons u ma tixtieqx tagħmel dan online jew Freephone, tista’ tgħaddih bil-miktub fl-indirizz li ġej:

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

Jew inkella tista’ żżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov.

 

Lingwi minbarra l-Malti:

Lingwa Ingliża