Rispons u lmenti

Aħna napprezzaw ir-rispons tiegħek biex jgħinna ntejbu s-servizz tagħna. Jekk inti, bħala ċittadin Malti jew mhux Malti tixtieq tissottometti kumpliment, tixtieq tagħmel suġġeriment dwar kif nistgħu ntejbu s-servizzi tagħna jew għandek ilment, aħna qegħdin hawn biex nisimgħu. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali se jittratta t-tħassib tiegħek bħala prijorità, jamministra l-ilment tiegħek b’integrità u ġustizzja, u jżommok infurmat waqt li jaħdem miegħek għal riżoluzzjoni sodisfaċenti.

Dwar xiex jista’ jkun l-ilment tiegħek

Il-proċess tal-ġestjoni tal-ilmenti jeżamina l-ilmenti mill-pubbliku dwar is-servizz(i) tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Dawn l-ilmenti jistgħu jkunu dwar:

 • Dewmien mhux raġonevoli
 • Servizz, spjegazzjoni jew raġunijiet inadegwati
 • Żball legali
 • Żball fattwali fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet
 • Żball uman
 • Defiċjenza proċedurali
 • Azzjoni jew deċiżjoni diskriminatorja
 • Proċess amministrattiv difettuż
 • Għarfien/taħriġ inadegwat tal-persunal
 • Imġieba mhux professjonali minn uffiċjal
 • Ksur ta’ dmir/kondotta ħażina minn uffiċjal

X’għandna bżonn mingħandek

Jekk jogħġbok kun ċar, fattwali, u għidilna dak li tixtieq. Jekk tipprovidi d-dettalji ta’ ismek u kuntatt tgħinna biex nirrispondulek u nsolvu l-kwistjoni. Jekk tipprovdi rispons b’mod anonimu, ma nkunux nistgħu nirrispondulek.

Kif se nirrispondu

Aħna nimmiraw li nsolvu lmenti fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol. Jekk ma nistgħux insolvu l-ilment tiegħek, aħna nispjegaw għaliex u ngħarrfuk l-għażliet l-oħra tiegħek.

Kif tagħmel Suġġeriment, Kumpliment jew Ilment

Jekk tixtieq tipproponi suġġeriment, tagħmel kumpliment jew tressaq ilment, tista’ tuża l-formola online hawn taħt.

Submit Feedback or a Complaint MT
Agħżel

Rispons

Ilment

X’tista’ tagħmel jekk ma tkunx sodisfatt bir-rispons tad-Dipartiment?

Jekk m’intix sodisfatt bil-mod li bih it-tħassib tiegħek ġie ttrattat, jista’ jitressaq Appell kontra deċiżjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru.

Kif tirrapporta frodi jew imġieba ħażina suspettata kontra d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Ir-rapporti kollha ta’ attività suspettata frawdolenti mwettqa kontra d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, se jiġu investigati. Jekk tirrapporta suspett ta’ frodi jew kondotta ħażina, il-privatezza u l-kunfidenzjalità tiegħek jiġu rispettati.

Servizzi disponibbli biex jgħinuk tagħmel ilment, tikkomplementa jew tipprovdi feedback

Jekk tixtieq tagħmel ilment, tikkomplementa jew tipprovdi feedback u ma tixtieqx tagħmel dan permezz tal-Internet jew il-Frodi Freephone tista’ tgħaddih bil-miktub fl-indirizz li ġej:

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

Jew wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov.

Lingwi minbarra l-Malti:

Lingwa Ingliża