Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Termini ta’ Użu

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti relatati fiha) tindikalek it-termini u kundizzjonijiet għall-użu tal-website, kemm jekk int viżitatur inkella utent irreġistrat. Jekk jogħġbok aqra dawn it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ użu kollha qabel tibda tuża l-website. Billi tuża l-website, int tindika li taċċetta u taqbel ma’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ użu. Jekk ma taqbilx, int ġentilment mitlub sabiex ma tużax il-website.

Aċċess għall-website

Jekk tagħżel, jew tiġi pprovdut b’kodiċi ta ’identifikazzjoni tal-utent (e-ID), password, jew kwalunkwe informazzjoni oħra bħala parti mill-proċeduri ta’ sigurtà tagħna, int trid tittratta tali informazzjoni bħala kunfidenzjali, u m’għandekx tiżvelaha lil xi parti terza. Għandna d-dritt li niddiżattivaw kwalunkwe kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent jew password, kemm jekk magħżula minnek jew allokati minna, fi kwalunkwe ħin, jekk fl-opinjoni tagħna ma rnexxilekx tikkonforma ma’ xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta ‘dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu.

Meta tuża l-website, int trid iżżomm lura milli tagħmel jew tagħmel xi ħaġa elenkata taħt it-taqsima “Użi Projbiti” ta ‘dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Aċċess għall-website huwa permess fuq bażi temporanja, u nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw l-informazzjoni u/jew servizzi li nipprovdu fuq il-website mingħajr avviż (ara hawn taħt).

Aħna naħdmu sabiex niżguraw li l-website tkun disponibbli 24 siegħa, 7 ijiem fil-ġimgħa. Madanakollu, aħna m`aħniex responsabbli jekk għal xi raġuni jew oħra, fi kwalunkwe ħin jew għal kwalunkwe perjodu, il-website ma tkunx disponibbli.

Int responsabbli biex tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa biex ikollok aċċess għall-website. Int responsabbli wkoll biex tiżgura li l-persuni kollha li jaċċessaw il-website permezz tal-konnessjoni tal-internet tiegħek ikunu konxji ta ‘dawn it-termini u kundizzjonijiet, u li jikkonformaw magħhom.

Meta tuża l-website, aċċerta ruħek li ma tikkommetti l-ebda azzjoni minn dawk l-azzjonijiet elenkati taħt it-taqsima “Użu Pprojbiti” fi ħdan dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Użu tal-website

Dawn it-termini u kundizzjonijiet jirregolaw l-aċċess għall-informazzjoni stazzjonata fuq il-website u servizzi relatati b’mod partikolari notifiki tal-website u stazzjonar ta’ kummenti u / jew l-użu tal-website għall-iskop li jiġu sottomessi formoli ta’ applikazzjoni disponibbli fuq il-website lill-ministeri, dipartimenti jew entitajiet oħra fi ħdan il-Gvern ta ’Malta.

Notifiki u Kummenti Awtomatizzati:

Din il-website toffri s-servizz ta’ notifika awtomatizzata dwar aġġornamenti ta’ informazzjoni fil-website. Il-funzjonalità tan-notifiki tippermetti lill-utenti jagħżlu x’għandhom jiġu nnotifikati u meta għandhom jiġu notifikati dwar bidliet fl-informazzjoni. In-notifiki se jitwasslu permezz tal-indirizz elettroniku pprovdut mill-utent.

Din il-website toffri wkoll karatteristika ta’ kummenti biex tipprovdi interazzjoni bejn l-utenti u s-sid tal-website. Il-karatteristika tippermetti lill-utenti jintervjenu u jipparteċipaw f’diskussjonijiet relatati mal-informazzjoni mpoġġija fuq il-website. Aħna nirriżervaw id-dritt li nneħħu kummenti li:ikun fihom lingwaġġ abbużiv, oxxen, indiċenti jew offensiv, jew rabta ma’ materjal oxxen jew offensiv • ikun fihom kliem tal-ġurament jew xorta oħra ta’ profanità

 • jitneħħew kompletament mis-suġġett tal-konversazzjoni jew mhumiex rilevanti għall-oġġett stazzjonat fuq il-ħajt
 • ikun fihom lingwaġġ abbużiv lejn individwu involut fil-thread, organizzazzjonijiet oħra jew l-amministratur tal-paġna
 • tikkostitwixxi spam jew tippromwovi jew tirreklama prodotti, ħlief fejn tkun għal avveniment,    pubblikazzjoni jew oġġett simili li għandu rilevanza diretta għas-suġġett tad-diskussjoni. Informazzjoni dwar il-lokalizzazzjoni u l-qsim
 • l-għarfien u l-għarfien espert huma milqugħa, iżda fid-diskussjoni speċifika pprovduta
 • huma ddisinjati biex jikkawżaw inkonvenjent lill-amministratur tal-paġna jew utenti oħra

Aħna nirriżervaw id-dritt li niddiżattivaw il-karatteristika tal-kummenti fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż.

Il-karatteristika tan-notifiki u l-kummenti awtomatizzati huma disponibbli għall-utenti li kisbu Identità Elettronika Maltija (e-ID). Għal aktar informazzjoni dwar l-e-ID, jekk jogħġbok agħfas hawn.

Tranżazzjonijiet Online permezz ta’ Formoli Elettroniċi:

Tista’ tawtentika mas-sit ta’ e-Forms permezz ta’ e-ID jew billi tirreġistra fuq is-sit ta’ e-Forms billi tuża l-kont tal-email tiegħek. Jekk int eliġibbli biex tapplika għal e-ID, m’għandekx permess tirreġistra fuq is-sit tal-e-Forms billi tuża l-kont tal-email tiegħek.

Ladarba tirreġistra, tirċievi notifika bl-email li tindika li r-reġistrazzjoni tiegħek għas-sit ta’ e-Forms rnexxiet u tkun tista’ tilloggja billi tuża l-kredenzjali tiegħek. Bħala utent irreġistrat se tkun tista’ tuża l-karatteristiċi li ġejjin:

 • imla l-formoli online (issa rreferuti bħala “e-Forms”)
 • agħmel il-ħlas skont l-e-Forms
 • ehmeż id-dokument neċessarji mal-e-Forms kif mitlub qabel tissottometti
 • iffirma dokumenti u e-Forms
 • issottometti l-e-Forms
 • fittex l-e-Forms issottomessi
 • irċievi notifiċi dwar e-Forms sottomessi
 • ara l-istorja ta’ e-Forms sottomessi
 • uża makkiniżmu ggwidat u għajnuna li ssib fuq l-e-Forms

Utenti rreġistrati iridu jkunu żguri li qraw dawn it-termini speċifiċi u kundizzjonijiet li jirregolaw it-transazzjonijiet tal-e-Forms qabel tiġi sottomessa l-e-Form. Dawn it-termini issibhom hawn.

Użu ta’ servizzi online bil-mowbajl

“App tal-mowbajl” tfisser l-applikazzjoni tas-softwer ipprovduta mill-Gvern ta’ Malta li tippermetti aċċess għas-servizzi tal-Gvern fuq apparat mobbli inkluż kwalunkwe softwer jew dokumentazzjoni ta’ parti terza li tippermetti l-użu tal-applikazzjoni tas-softwer u kwalunkwe aġġornament li jsir disponibbli minn żmien għal żmien.

Il-Gvern ta’ Malta b’dan jagħti lill-Utent liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, mingħajr royalties u revokabbli biex juża l-App Mobbli għall-użu personali Tiegħek skont dawn it-termini u l-kundizzjonijiet u soġġett għal kwalunkwe regola jew politika applikata minn kwalunkwe fornitur jew operatur tat-tuffieħ li mis-sit tiegħu tkun tniżżlet l-App Mobbli (“Appstore”).

It-trejdmarks kollha, id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-bażi tad-dejta u drittijiet oħra ta’ proprjetà intellettwali ta’ kwalunkwe natura fl-App tal-Mowbajl flimkien mal-kodiċi tas-softwer sottostanti huma proprjetà jew direttament minna jew mil-liċenzjaturi tagħna.

L-Mobile App bħalissa hija disponibbli lilek mingħajr ħlas. Tista’ tagħmel użu mill-Mobile App sabiex tipprovdi s-servizzi tiegħek imma m’għandekx tbigħ mill-ġdid jew tqassam mill-ġdid l-App Mobile għall-profitt. Aħna nirriżervaw id-dritt li nemendaw jew nirtiraw l-App tal-Mowbajl jew inħallsu għall-App tal-Mowbajl jew is-servizz ipprovdut lilek, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni. Kwalunkwe data li qed tintuża mill-Mobile App għandha tkun soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku.

Jekk M’intix il-pagatur tal-kont għall-apparat mobbli li qed jintuża biex taċċessa l-App tal-Mobile, tkun preżunt li rċevejt permess mingħand min iħallas il-kont għall-użu tal-Mobile App. Int tirrikonoxxi, u għandek tiżgura li min iħallas il-kont jirrikonoxxi, li t-termini tal-ftehim mal-fornitur rispettiv tan-netwerk mobbli tagħhom (‘Fornitur tal-Mobile’) se jkomplu japplikaw meta jużaw l-App tal-Mobile. B’riżultat ta’ dan, min iħallas il-kont jista’ jiġi ċċarġjat mill-Fornitur tal-Mowbajl għal aċċess għal servizzi ta’ konnessjoni tan-netwerk għat-tul tal-konnessjoni waqt li jkun qed jaċċessa l-App tal-Mowbajl jew kwalunkwe ħlas ta’ parti terza bħal din li jista’ jkun hemm. Inti taqbel, u għandek tiżgura li min iħallas il-kont jaqbel, li min iħallas il-kont jaċċetta r-responsabbiltà għal kwalunkwe ħlas bħal dan.

Kwalunkwe (a) attentat biex tikkopja, tirriproduċi, tbiddel, timmodifika, inġinerija inversa, tiżżarma, tiddekompila, tittrasferixxi, tibdel jew tittraduċi l-App tal-Mowbajl; jew (b) toħloq xogħlijiet derivattivi tal-Mobile App ta’ kwalunkwe tip, għandha tkun strettament ipprojbita.

Għandna nużaw l-isforzi raġonevoli kollha biex l-App tal-Mowbajl tkun kompletament funzjonali a) fejn dan ikun teknikament fattibbli u b) fuq apparat (i) li huwa kkunsidrat mainstream; (ii) li jkollhom sistema operattiva mainstream; (iii) li l-munzell tas-softwer ikkonfigurat kif appoġġjat mill-bejjiegħ oriġinali tal-apparat; (iv) li s-sistema operattiva tkun imqaxxra bl-aħħar aġġornamenti.

Il-verżjoni tal-Mobile App tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex iżżid appoġġ għal funzjonijiet u servizzi ġodda.

Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà tkun xi tkun għan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-Mobile App jew kwalunkwe diffikultà jew inkapaċità li nniżżlu jew naċċessaw il-kontenut minħabba kwalunkwe atti jew ommissjonijiet tal-Appstore jew kwalunkwe falliment ieħor tas-sistema ta’ komunikazzjoni li jista’ jirriżulta li l-Mobile App ma tkunx disponibbli.

Int tirrikonoxxi li l-App tal-Mowbajl tista’ tiġi affettwata minn fatturi li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna inklużi, iżda mhux limitati għal, l-internet u n-netwerks mobbli li għandhom impatt dirett fuq id-disponibbiltà tal-App tal-Mowbajl u l-kwalità tal-esperjenza tal-utent.

Minn żmien għal żmien aġġornamenti għall-Mobile App jistgħu jinħarġu permezz tal-Appstore. Jiddependi fuq l-aġġornament, Inti tista ‘ma tkunx tista’ tuża l-App tal-Mowbajl qabel ma tkun tniżżilt jew streamed l-aħħar verżjoni tal-App tal-Mowbajl u aċċettajt kwalunkwe termini ġodda.

Aħna nistgħu ntemmu l-użu tal-Mobile App fi kwalunkwe ħin billi nagħtuk avviż ta ‘terminazzjoni minn qabel. Ma ‘kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u l-liċenzji mogħtija lilek hawnhekk għandhom jintemmu; (b) Int trid twaqqaf kull użu tal-Mobile App.

Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà u ċ-ċaħda tal-garanziji stipulati fi ħdan, Aħna m’aħniex responsabbli lejk għal kwalunkwe ħsara jew alterazzjoni fit-tagħmir Tiegħek inkluż, iżda mhux limitat għal, tagħmir tal-kompjuter, apparat li jinżamm fl-idejn jew telefowns ċellulari bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-Mobile App.

M’għandniex inkunu responsabbli f’każ ta ‘xi ħsarat tekniċi li jseħħu waqt l-użu tal-Mobile App li jirriżultaw mit-tniżżil ta’ applikazzjonijiet oħra, xi ħsarat tekniċi, użu ħażin tat-tagħmir tiegħek, ħajja tal-batterija, kwistjonijiet ta ‘konnettività jew kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jinqala ‘. u li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna.

Użu pprojbiti

Int tista` tuża l-website biss għal skopijiet leġittimi. Ma tistax tuża l-website:

 • B`mod li jikser xi liġi jew regolament applikabbli;
 • B`mod li hu illegali jew frodulenti, jew ikollu xi għan jew effett kontra l-liġi jew frodulenti;
 • B`mod li jista` jikser id-drittijiet tagħna jew ta` terzi persuni;
 • Biex titfa`, tittrasmetti jew ixxerred informazzjoni fuq, jew permezz tal-website, li jkun oxxen, malafamanti jew li b`xi mod li jista` jagħmel il-ħsara;
 • Biex tikseb jew tipprova tikseb aċċess mhux awtoriżżat għall-website;
 • Li tbiddel, tħassar jew tinterferixxi fil-website bi kwalunkwe mod;
 • Li konxjament tittrasmetti kwalunkwe data, tibgħat jew ittella` kwalunkwe materjal li fih vajrusis, Trojan horses, worms, time bombs, keystroke loggers, spajwer, adwer jew kwalunkwe programmi oħra intiżi sabiex jagħmlu ħsara inkella kodiċi tal-kompjuter simili maħsub biex jaffettwa ħażin l-operat ta` kwalunkwe softwer jew ħardwer tal-kompjuter;
 • Biex tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe parti jew karatteristika tas-servizzi, jew kwalunkwe sistemi jew netwerks oħra konnessi mas-servizzi jew ma` kwalunkwe server tal-Gvern ta` Malta, jew kwalunkwe servizz offrut fuq, jew permezz tal-website, permezz ta` iħħekkjar, mining ta` passwerds jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor;
 • Li teżamina, tiskennja jew tittestja l-vulnerabbiltà tal-website jew kwalunkwe netwerk konness mal-website jew tikser l-miżuri ta` sigurtà jew ta` awtentikazzjoni fuq il-website jew kwalunkwe netwerk konness mal-website;
 • Li tagħmel tfittxija rriversjata, tittraċċa jew tipprova tittraċċa s-sors ta` kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe utent jew viżitatur ieħor tal-website, jew kwalunkwe klijent ieħor tal-Gvern ta` Malta, inkluż kwalunkwe kont ta` servizz li mhux proprjetà tiegħek jew li tisfrutta l-website, b’mod fejn l-għan ikun li jinkixef kwalunkwe tagħrif, inkluż (iżda mhux limitat għal) identifikazzjoni personali jew informazzjoni, minbarra l-informazzjoni tiegħek stess, kif inhu permess mill-website;
 • Li tiffalsifika headers jew timmanipula identifikaturi sabiex taħbi l-oriġini ta` kwalunkwe messaġġ jew trasmissjoni li tibgħat lill-Gvern ta` Malta fuq jew permezz tal-website. Int ma tistax tippretendi li int, jew li int tirrappreżenta xi persuna jew entità oħra sakemm dan ma jkunx awtoriżżat.

Aħna nirriżervaw id-dritt li niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek lil kull awtorità kompetenti marbuta mal-infurzar tal-liġi f`każ ta` ksur tal-paragrafu preċedenti.

Int taqbel ukoll:

 • Li ma tirriproduċix, tidduplika, tikkopja jew tbiegħ kwalunkwe parti tal-website bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta` dawn it-termini u kundizzjonijiet;
 • Li ma taċċessax mingħajr awtorità, tinterferixxi, tagħmel ħsara jew tfixkel:
  (i) kwalunkwe parti tal-website;
  (ii) kwalunkwe tagħmir jew netwerk li fuqu hi miżmuma l-website;
  (iii) kwalunkwe softwer użat fil-proviżjoni tal-website; jew
  (iv) kwalunkwe tagħmir, netwerk jew softwer li hu proprjetà ta`, jew użat minn xi terza persuna;
 • Li ma tużax kwalunkwe page-scrape, robot, spider jew apparat ieħor awtomatiku, programm, algoritmu jew metodologija, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, sabiex taċċessa, tikseb, tikkopja jew timmonitorja kwalunkwe parti tas-servizzi jew kontenut ipprovdut permezz tal-website, jew bi kwalunkwe mod tirriproduċi jew tevadi l-istruttura tan-navigazzjoni jew preżentazzjoni tas-servizzi jew ta` kwalunkwe kontenut, sabiex tikseb jew tipprova tikseb kwalunkwe materjali, dokumenti jew informazzjoni permezz ta` meżżi li mhumiex ipprovduti apposta mill-website. Aħna nirrizervaw id-dritt li nwaqqfu kwalunkwe attività ta` dan it-tip.
 • Li ma tieħux kwalunkwe azzjoni li timponi tagħbija mhix raġonevoli jew sproporzjonatament kbira fuq l-infrastruttura tal-website, jew kwalunkwe sistemi jew netwerks konnessi mal-website.
 • Li ma tużax kwalunkwe mezz, softwer jew rutina li tinterferixxi jew tipprova tinterferixxi mal-ħidma xierqa tal-website jew kwalunkwe tranżazzjoni li tkun qed issir fuq il-website ma` kwalunkwe persuna jew entità oħra.

Links għal websites oħra

Fejn il-website fiha links għal websites u riżorsi pprovduti minn partijiet terzi oħra, dawn il-links huma pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss. M’għandna l-ebda kontroll fuq il-kontenut ta` dawk il-websites jew riżorsi, u ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għalihom jew għal kwalunkwe telf jew dannu li jista` jsir mill-użu tiegħek minnhom.

Links għal din il-website

Int tista` tillinkja mal-website, sakemm tagħmel dan b`mod li jkun ġust u legali u li ma jagħmilx ħsara lir-reputazzjoni tagħna jew jieħu vantaġġ minnha, imma int m`għandekx tistabbilixxi link b`tali mod li jissuġġerixxi xi forma ta` assoċjazzjoni, approvazzjoni jew endorsjar min-naħa tagħna fejn dan ma jkunx jeżisti. Aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw il-permess ta` illinkjar mingħajr avviż.

Il-website ma tistax tiġi ffrejmjata fuq kwalunkwe website oħra.

Drittijiet ta’ propjetà intelletwali

Aħna l-proprjetarji jew il-liċenzjatarji tad-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali fil-website, u tal-materjal ippubblikat fuqha. Dawn huma protetti minn liġijiet ta` copyright u trattati madwar id-dinja. Id-drittijiet kollha huma riżervati.

Int tista` tipprintja kopji u tniżżel estratti, ta` kwalunke paġna/i mill-website għar-referenza personali tiegħek u tista` tiġbed l-attenzjoni ta` oħrajn fi ħdan l-organizzazzjoni tiegħek għall-materjal impoġġi fuq il-website.

Int bl-ebda mod ma tista` timmodifika l-karta jew kopji diġitali ta` kwalunkwe materjali li tkun pprintjajt jew niżżilt, u ma tistax tuża kwalunkwe illustrazzjonijiet, ritratti, filmat jew sekwenzi awdjo jew grafika separatament mill-kitba li takkompanjawhom.

Jekk inti tipprintja, tikkopja jew tniżżel kwalunkwe parti tal-website bi ksur ta` dawn it-termini u kundizzjonijiet ta` użu, id-dritt tiegħek li tuża l-website jieqaf immedjatament u jkun jeħtieġlek, fid-diskrezzjoni tagħna, li tirritorna jew teqred kwalunkwe kopji ta` materjali li tkun għamilt.

Dipendenza ta’ Informazzjoni Mibgħuta

Il-kummentarju u materjal ieħor imtella’ fuq is-sit web mhumiex maħsuba biex jammontaw għal pariri li fuqhom għandha titqiegħed fiduċja. Għalhekk ma napplikawx ir-responsabbiltà kollha li jirriżultaw minn kwalunkwe dipendenza fuq materjali bħal dawn minn kwalunkwe viżitatur tas-sit online, jew minn kwalunkwe persuna oħra li tista’ tiġi infurmata dwar kwalunkwe kontenut tagħha.

Tibdil fil-website

Aħna nimmiraw li naġġornaw l-website b`mod regolari, u nistgħu nbiddlu l-kontenut fi kwalunkwe ħin. Jekk ikun hemm bżonn, nistgħu nissospendu l-aċċess għall-website, jew nagħlquha indefinittivament. Kwalunkwe materjal fuq il-website jista` jkun skadut fi kwalunkwe ħin, u m’aħniex obbligati li naġġornawh.

Sigurtà

Aħna mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn denial-of-service attacks, vajrusis u materjal ieħor li jagħmel ħsara teknoloġika u li jista` jinfetta l-apparat tal-kompjuter, programmi, data jew materjal ieħor minħabba l-użu tiegħek tal-website jew għat-tniżżil ta’ materjal impoġġi fuqha, jew xi website illinkjata magħha

Limitazzjoni ta’ obbligu

Il-materjal muri fuq il-website huwa pprovdut mingħajr ebda garanziji jew kundizzjonijiet dwar il-preċiżjoni tagħha. Sal-limitu permess mill-liġi, aħna hawnhekk espressament neskludu:

 • Il-kundizzjonijiet, garanziji u termini oħra kollha li huma altriment implikati bil-liġi.
 • Kull responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew dannu dirett, indirett jew konsegwenzjali mġarrab minn kwalunkwe utent b`konnessjoni mal-website jew mal-użu, inabbiltà tal-użu, jew riżultat tal-użu tal-website, xi websites illinkjati magħha u kull materjal impoġġi fuqha, inkluż, mingħajr limitazzjoni, kull responsabbiltà għal: telf ta` dħul jew introjtu; telf ta` negozju; telf ta` profitti jew kuntratti; telf ta` tfaddil anticipat; telf ta` data; telf ta` avvjament; ħin ta` amministrazzjoni moħli; u ghal kwalunkwe telf jew dannu ieħor ta` kwalunkwe tip, jiġi kif jiġi u kemm jekk ikkawżat b`tort (inkluż negliġenza), ksur ta` kuntratt jew b`mod ieħor, anki jekk dan ikun prevedibbli.

Dan ma jaffettwa l-ebda responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża jew limitata taħt il-liġi applikabbli.

Ċaħda ta’ garanziji

Aħna ma nagħtuk l-ebda garanzija jew assigurazzjoni. Aħna niddikjaraw u int tirrikonoxxi li l-garanziji u kundizzjonijiet implikati kollha huma eskluzi sal-limitu massimu permess mill-liġi. Għandek tinnota b`mod partikolari li:

 • Is-servizzi pprovduti permezz ta` din il-website mhumiex mahsuba sabiex jikkostitwixxu dikjarazzjoni definittiva jew kompleta tal-liġi dwar kwalunkwe suġġett.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta` din il-website mhumiex maħsuba sabiex jikkostitwixxu parir legali fi kwalunkwe sitwazzjoni speċifika.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta` din il-website jistgħu jinkludu informazzjoni u riżorsi arkivjati, li jistgħu jkunu skorretti jew skaduti.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta` din il-website, u l-mezzi tagħna sabiex ntellgħu l-website jistgħu ma jkunux kompatibbli mal-konfigurazzjoni tas-softwer jew kompjuter tiegħek.
 • Aħna nistgħu nbiddlu jew nirtiraw parti mis-servizzi pprovduti permezz ta` din il-website fid-diskrezzjoni tagħna.

Regoli ta’ privatezza

Dan l-avviż ta` Privatezza jistabbilixxi l-bażi ta` kif kwalunkwe data personali li tinġabar mill-individwu qegħda tiġi pproċessata mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal. Aħna impenjati li nħarsu l-privatezza tal-viżitaturi u/jew tal-utent u mhu se niġbru l-ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex inti volontarjament.

Effettiv mit-2 ta’ Mejju, 2022.

Agħfas hawn għal aktar informazzjoni.

Ġurisdizzjoni u liġi applikabbli

Il-qrati Maltin għandhom il-ġurisdizzjoni esklussiva fuq kull talba minn, jew relatata, ma’ żjara fil-website.

Dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu u talba barra jew konnessa magħhom jew mas-suġġett jew formazzjoni (inkluż tilwima jew talba barra jew konnessa magħhom (jinkludu tilwim mhux-kuntrattwali u talbiet) li għandhom ikunu rregolati interpretati skont il-liġijiet ta’ Malta.

Varjazzjonijiet

Aħna nistgħu nirrevedu dawn it-termini u kundizzjonijiet ta` użu fi kwalunkwe ħin billi nemendaw din il-paġna. Int mistenni tiċċekkja din il-paġna minn żmien għal ieħor sabiex tinnota kwalunkwe bidliet li nkunu għamilna, peress li dawn jorbtuk. Uħud mid-dispożizzjonijiet li jinsabu f`dawn it-termini ta` użu jistgħu jkunu sostitwiti minn dispożizzjonijiet jew avviżi ppubblikati f`inħawi oħra fuq il-website.

Dikjarazzjoni ta ‘Aċċessibilità

Sar l-isforz kollu biex jiġi żgurat li din il-website tikkonferma mar-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà u r-rakkomandazzjonijiet ta’ aċċessibilità W3C WAI biex jiġi żgurat li l-website taħseb għal individwi b’diżabilitajiet speċifiċi.

Lingwa li tinkludi s-sessi

Huwa fl-interess tagħna li l-qari jkun faċli għall-qarrej, terminoloġija li tinkludi l-ġeneru ntużat fil-websites tagħna kollha: denominazzjoni bħal “impjegat” jew “sieħeb” huma inklussivi għall-persuni kollha mingħajr distinzjoni. Id-deżinjazzjonijiet, l-informazzjoni, ir-regolamenti u l-proċessi kollha li jinsabu f’dan il-website għandhom jidhru b’mod li jinkludi l-ġeneru f’dan ir-rigward irrispettivament mis-sess, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u / jew il-karatteristiċi tas-sess.

Barra minn hekk wara leġiżlazzjoni reċenti, u wkoll l-approċċ tal-gvern għall-integrazzjoni tal-ugwaljanza, trattament ugwali għall-persuni kollha huwa mifhum li jfisser libertà minn diskriminazzjoni abbażi ta’ oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali, fost oħrajn. F’dan is-sens l-ismijiet, id-dispożizzjonijiet, il-kriterji, il-proċeduri u fatti oħra kollha ddikjarati fuq il-website għandhom jinftiehmu f’qafas ta’ ugwaljanza u inklużjoni tal-persuni kollha mingħajr distinzjoni.

It-tħassib tiegħek

Jekk għandek xi tħassib dwar il-politika tal-privatezza jew kwalunkwe materjal ieħor li jidher fuq il-website, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tibgħat messaġġ fit-taqsima “Ikkuntattjana” fuq din il-website.

Grazzi talli żort il-website tagħna.

Aġġornat: Marzu 2021