Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Disinn tas-Servizz

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (DSS) huwa impenjat li jipprovdi servizzi diġitali ta’ kwalità għolja lil dawk kollha li jeħtieġuhom, iddisinjati u mogħtija b’mod bla xkiel lil kwalunkwe ċittadin fi kwalunkwe ħin. It-teknoloġija għandha rwol sinifikanti biex tagħmel dan possibbli. It-teknoloġija m’għadhiex biss għodda għall-awtomatizzazzjoni tal-funzjonijiet tal-back-office u t-titjib tal-effiċjenza, hija ħadet rwol trasformattiv fid-disinn u t-twassil tas-servizzi online.

 

Kunċetti Speċifiċi

Iċ-Ċentriċità tal-Klijent – Is-servizzi għandhom ikunu orjentati lejn il-ħtiġijiet tal-klijenti aktar milli lejn ir-responsabbiltajiet u l-mod ta’ ħidma tad-DSS. It-tqegħid tal-klijenti l-ewwel jeħtieġ interazzjoni u parteċipazzjoni kontinwi fil-prijoritizzazzjoni, id-disinn, u l-implimentazzjoni.

Approċċ olistiku – Id-diversi unitajiet fi ħdan id-DSS għandhom jaħdmu flimkien biex jipprovdu lill-klijent b’soluzzjoni komprensiva.

Prinċipju ta’ Darba Biss – Il-kondiviżjoni u l-użu mill-ġdid ta’ data u informazzjoni fost l-unitajiet varji tad-DSS jippermetti l-kunċett li l-klijenti ma jintalbux jissottomettu data li d-DSS diġà għandha.

Diġitali b’mod Awtomatiku – Diġitali għandha titqies bħala l-għażla awtomatika għat-twassil tas-servizzi tas-sigurtà soċjali.

L-Inġinerija mill-ġdid tal-Proċess – It-tnedija tas-servizzi tas-sigurtà soċjali għandha tkun akkumpanjata mis-simplifikazzjoni, is-simplifikazzjoni u l-inġinerija mill-ġdid meħtieġa tal-proċessi tan-negozju. Dan se jeħles lill-klijenti minn piżijiet bla bżonn filwaqt li jtejjeb ukoll l-effiċjenza interna tad-DSS.

 

Approċċ tad-Disinn tas-Servizz

Is-servizzi huma dak li jorbtu lid-DSS u lill-klijenti tiegħu flimkien, flimkien man-nies li jwassluhom. Kull pass tal-proċess tas-servizz, li jibda mid-disinn, għandu jinvolvi lill-klijent. Huwa biss meta l-ħtiġijiet tal-klijenti, l-aspettattivi, u punti identifikati bħala dgħajfa jinftiehmu li l-eċċellenza tas-servizz tista’ tinkiseb. Il-proċess tad-disinn tas-servizz jista’ mbagħad iqis l-aspettattivi tal-klijent biex jiżgura li s-servizzi qed jissodisfaw it-talbiet tagħhom. Biex tinżamm l-uniformità fis-servizzi kollha, huwa essenzjali li jiġu segwiti l-istandards tad-disinn tas-servizz:

  • Is-servizzi għandhom jaderixxu ma’ standards ta’ kwalità tas-servizz iddikjarati b’mod ċar, u l-kejl ta’ dawn il-kriterji għandu jiġi ssorveljat. Il-vantaġġi tas-sistemi ta’ monitoraġġ disponibbli bħalissa huma doppji: Meta t-twassil tas-servizz ma jilħaqx l-aspettattivi tal-klijenti, is-sejbiet jistgħu jgħinu biex itejbu dawk is-sitwazzjonijiet.
  • Approċċ aktar iċċentrat fuq iċ-ċittadini jipprovdi opportunità biex jinkiseb fehim tajjeb tal-aspettattivi u l-ħtiġijiet taċ-ċittadini u l-kuntest li jinsabu fih fir-rigward tas-servizzi diġitali. Madankollu, is-servizzi diġitali m’għandhomx biss jaqblu mal-ħtiġijiet taċ-ċittadini antiċipati, iżda għandhom ukoll jaqblu mal-ħtiġijiet u l-prattiki tax-xogħol tal-fornituri tas-servizzi li jfornu u jipprovdu s-servizzi.
  • Approċċ-meta jikkonsisti f’żewġ fażijiet. L-ewwel fażi tinkludi analiżi tal-perspettivi varji tal-partijiet interessati involuti fil-kostruzzjoni tas-servizz (disinn u żvilupp) u l-użu minn diversi partijiet interessati (inklużi impjegati, ċittadini u żviluppaturi tas-softwer). Biex jimpenjawhom u jappoġġawhom bis-sħiħ, varjetà ta’ perspettivi differenti huma involuti billi jinħoloq u/jew jimmodifika l-proċess tad-disinn tas-servizz. It-tieni fażi timpjega meta-mudell derivat minn qafas ta ‘meta-disinn u bbażat fuq il-perspettivi ta’ diversi partijiet interessati biex jinħoloq ambjent ta’ disinn u żvilupp ta’ servizz diġitali adattat.

Ambjent bħal dan jgħin lid-disinjatur fil-kollaborazzjoni mal-utenti. Il-proċess tad-disinn huwa indirizzat fiż-żewġ fażijiet. Meta d-disinn għandu l-għan mhux biss li jipprovdi għodod ta’ disinn avvanzati biex jgħin fil-ħolqien ta’ softwer, iżda wkoll li jgħin lin-nies jiskopru l-kreattività tagħhom stess u jaraw l-ideat tagħhom jittrasformaw f’servizzi diġitali vijabbli.

 

Proċess tad-Disinn tas-Servizz

Sabiex jiġi żgurat li s-servizzi elettroniċi jiġu mfassla bi skop li ikunu ċċentrati fuq iċ-ċittadin, id-DSS jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni minn diversi partijiet interessati u ċittadini. Dan jirrikjedi li l-parteċipanti jimpenjaw ruħhom b’mod volontarju u attiv f’panels, gruppi iffukati u ta’ esperti, jipprovdu rispons utli.​

Il-parteċipazzjoni tiegħek tgħinna nfasslu u nwasslu servizzi elettroniċi b’valur miżjud.

Jekk jogħġbok innota li m’hemm l-ebda forma ta’ kumpens marbut għall-membri parteċipanti.​

Jekk tabbona għal dan is-servizz, tkun tista’ tipparteċipa f’dan il-proċess.

X’inhuma l-benefiċċji

  • Tkun innotifikat bl-email b’kull opportunità li tipparteċipa fid-Disinn tas-Servizz
  • Ikollok opportunità li tagħti l-opinjonu tiegħek permezz ta’ mezzi varji​
  • Napprezzaw il-privatezza tiegħek

Il-privatezza tiegħek hija importanti ħafna għalina. Id-dettalji tal-kuntatt tiegħek (indirizz tal-email) jintużaw biss biex ninfurmawk meta jkun hemm xi opportunitajiet biex tipparteċipa fid-Disinn tas-Servizz.

 

Abbonament ta’ Parteċipazzjoni fid-Disinn tas-Servizz

Abbona issa biex tipparteċipa f’panels u focus groups. Ir-rispons tiegħek jgħinna fit-tfassil tas-servizzi online tas-sigurtà soċjali.

Rispons

Għinna ntejbu s-servizzi online tagħna. Għidilna kif nistgħu ntejbu u liema servizzi online tixtieq tara miżjuda. Ikklikkja hawn biex tagħti r-rispons tiegħek.

 

Service Design Icon

Ktejjeb Dwar id-Disinn tas-Servizz