Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

regoli ta’ kordinazzjoni tal-unjoni ewropea

Ir-Regolamenti tal- Unjoni Ewropea dwar il-Kordinazzjoni ta’ sistemi tas-Sigurtà Soċjali iħarsu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali taċ-ċittadini li jiċċaqilqu minn Stat Membru għal ieħor.

ftehimiet bilaterali

Il-ftehimiet bilaterali huma trattati formali li jgħinu fil-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tal-pajjiżi kontraenti rispettivi. L-għan ewlieni huwa li n-nies jiġu megħjuna jiċċaqalqu minn pajjiż għall-ieħor, jiksbu l-benefiċċji dovuti u f’xi każijiet jirregolaw ukoll il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.

Għal aktar informazzjoni kkuntattja Numru mingħajr ħlas 153 – jew email brexit@gov.mt

informazzjoni oħra

Regoli tal-UE għall-Koordinazzjoni

Mistoqsijiet Frekwenti