Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Assistenza Miżjuda għal Diżabilità Severa

Assistenza Miżjuda għal Diżabilita Severa

* Tindika Informazzjoni Mandatorja
^ Għal taqsimiet wara xulxin tindika jew waħda jew it-tnejn mimlijin

Dettalji tal-Applikant/a

Stat Ċivili

Dettalji ta’ Kuntatt

L-applikant jaħdem bi qligħ?

Dettalji Dwar Kif Inhi Komposta l-Familja

Ibda mill-applikant/a

Jekk jogħġbok immarka kif xieraq il-kundizzjoni medika tiegħek

Dettalji dwar il-Kont tal-Bank


Jekk għandek ordni ta' sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.), biex ikollok kont bankarju maħruġ f'ismek kif meħtieġ.

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.

Dokumenti Neċessarji

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB


L-applikazzjoni hija sottomessa minn

Aqra d-Dikjarazzjoni tas-Sigurtà Soċjali

Aqra d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data


Naċċetta d-Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tal-Protezzjoni tad-Data

Maximum file size: 2MB