Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Attivita’ organizzata mid-Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali fl-okkażżjoni tas-66 sena anniversarju mit-twaqqif tas-Sigurta’ Soċjali f’Malta.

26/05/2022 | Aħbar Riċenti

Okkażjoni sabiħa fejn il-ħaddiema kollha kellhom iċ-ċans jiltaqgħu flimkien u jaqsmu l-esperjenzi u l-ħsibijiet tagħhom.

Grazzi lil Ministru Michael Falzon, is-Segretarju Permanenti Mark Musu u d-diriġenti u impjegati kollha tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal.