Issottometti Ċertifikat Mediku ta’ Barra jew Discharge Letter ta’ Sptar Barrani

Benefiċċju għal Mard

 

Issottometti Ċertifikat Mediku Barrani jew Discharge Letter ta’ Sptar Barrani

Dettalji tal-Applikant


Dettalji taċ-Ċertifikat Mediku ta’ Kura / Emerġenza barra minn Malta

Maximum file size: 5MB

Nota: Irid ikun bil-lingwa Ingliża jew dokument mehmuż dokument tradott bl-Ingliż


Dettalji tal-Kont tal-Bank


Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.

Għal banek barranin
Jiena nikkonferma li ċ-ċertifikat mehmuż huwa kopja vera u l-informazzjoni sottomessa hija korretta u vera