Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Diġitalizzazzjoni tal-Uffiċċju tal-Arbitru

11/07/2022 | Aħbar Riċenti

L-esperjenza tal-utent tas-servizz pubbliku diġitali tjiebet permezz ta’ diversi servizzi ġodda u mtejba, disponibbli f’kull ħin u kullimkien permezz ta’ apparat mobbli. Is-servizzi pubbliċi online m’għadhomx l-eċċezzjoni, iżda r-regola, u se jsiru aktar prevalenti bl-adozzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi. Fejn meħtieġ, is-simplifikazzjoni u l-inġinerija mill-ġdid tal-proċessi tan-negozju jiġu applikati u fejn xieraq jitneħħa l-piż bla bżonn fuq il-klijenti u tittejjeb l-effiċjenza interna.

Matul dawn l-aħħar snin, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali introduċa diversi servizzi online aċċessibbli 24×7 u li huma faċli biex jintużaw. Id-diġitali issa hija kkunsidrata bħala l-għażla awtomatika għat-twassil tas-servizzi, filwaqt li nkiseb livell ogħla ta’ fiduċja f’dawn is-servizzi tjieb permezz ta’ aktar użu. Id-Dipartiment tas-Sigurta Sociali huwa impenjat lejn l-eċċellenza fit-twassil tas-servizz u se jkompli jagħmel użu mit-teknoloġiji biex itejjeb l-użu faċli, waqt li jagħti servizz ta’ kwalità permezz ta’ servizzi f’waqthom. Dan sabiex l-utenti ta’ dawn is-servizzi sikuri jibbenefikaw minn self-service.

Qabel dan il-proġett ta’ diġitalizzazzjoni tal-Uffiċċju tal-Arbitru, l-partijiet involuti mal-Uffiċċju tal-Arbitru kienu jesperjenzaw l-frustrazzjoni ta’ proċessi u proċeduri diffiċli u twal li kienu fis-seħħ. Il-mezzi ta’ komunikazzjoni mal-partijiet interessati u l-applikanti kienu jduru primarjament madwar metodi bbażati fuq il-karta. Burokrazija, iffajljar, ir-rappurtar tal-istatistika, u sistemi manwali oħra pprovdew ħidmiet impenjattivi li setgħu jiġu rettifikati faċilment billi jiġu diġitalizzati l-proċeduri fis-seħħ.

Bl-użu tal Government’s Workflow Automation System (WAS), l-Uffiċċju tal-Arbitru  implimenta proċess diġitalizzat. Appell online jista’ jitressaq minn ċittadin Malti jew mhux Malti kontra deċiżjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali. Iċ-ċittadin jista’ wkoll jissorvelja l-progress ta’ appell ippreżentat lill-Uffiċċju tal-Arbitru.

Portal tal-Appell taċ-Ċittadin

 • Iċ-ċittadini jistgħu jew jippreżentaw appell f’isimhom jew f’isem ċittadin ieħor (bħal konsulent legali jew qarib tal-appellant).
 • Appellant li jissottometti appell f’ismu stess bl-użu tal-awtentikazzjoni tal-e-ID ikollu d-dettalji personali disponibbli permezz ta’ Identity Malta.
 • L-e-Form tippermetti liċ-ċittadin jehmeż id-dokumentazzjoni rispettiva flimkien mal-ġustifikazzjoni għall-appell.
 • L-e-Form hija mfassla biex tiggwida liċ-ċittadin fil-kumpilazzjoni tal-appell permezz ta’ interface faċli għall-utent li jinkludi validazzjonijiet kollha.
 • Il-progress tas-sottomissjoni tal-appell jista’ jiġi mmonitorjat miċ-ċittadin permezz tal-Portal taċ-Ċittadin kif ukoll notifiki bl-email b’informazzjoni gwidata lill-appellant, bħal rikonoxximenti ta’ sottomissjoni, data tas-seduta tas-seduta u deċiżjoni tal-appell.

Back Office Portal

 • L-appell ippreżentat miċ-ċittadin jasal awtomatikament fil-back-office tal-Arbitru għall-ipproċessar.
 • Il-proċess tan-negozju tal-back-office jinkludi flussi/interazzjonijiet differenti mal-Uffiċċju tal-Benefiċċji tal-Mard tad-DSS, l-Arbitri u l-Uffiċċju Legali tad-DSS.
 • Barra minn hekk, il-back-office jista’ jiskeda/jippjana mill-ġdid seduti kemm għall-appellant kif ukoll għall-Arbitri.
 • L-eForm tal-WAS se sservi l-iskop ta’ arkivju diġitali fejn id-dettalji/l-informazzjoni dwar l-appelli jistgħu jiġu referenzjati fi kwalunkwe hin.

Din l-e-Form, se telimina l-proċessi kollha bbażati fuq il-karta li kienu relatati ma’ din l-operazzjoni tan-negozju, bl-unika eċċezzjoni għad-deċiżjoni finali tal-appell, li hija meħtieġa bil-liġi, li tintbagħat lill-appellant bil-posta reġistrata. Żur il-paġna tal-Uffiċċju tal-Arbitru għal aktar informazzjoni.