Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Ministri u Segretarji Parlamentari Tas-Servizzi Soċjali

Onor. Antonio Schembri Adami M.D. NOVEMBRU 1947 – JANNAR 1950
Onor. Pawlu Boffa O.B.E., M.D. JANNAR 1950 – SETTEMBRU 1950
Onor. G.Agius Muscat M.D. SETTEMBRU 1950 – ĠUNJU 1951
Onor. Pawlu Boffa O.B.E., M.D. ĠUNJU 1951 – OTTUBRU 1953
Onor. Carmelo Caruana B.A., LL.D. OTTUBRU 1953 – JANNAR 1954
Onor. Pawlu Boffa O.B.E., M.D. JANNAR 1954 – MARZU 1955
Onor. Albert V. Hyzler M.D. MARZU 1955 – DIĊEMBRU 1955
Onor. Emmanuel Tabone DIĊEMBRU 1955 – APRIL 1958
Onor. Alexander Cachia Zammit M.D. MARZU 1962 – APRIL 1966
Onor. Ċensu Tabone M.D., FRCS ĠUNJU 1966 – ĠUNJU 1971
Onor. Ġużè Cassar LL.D. ĠUNJU 1971 – SETTEMBRU 1976
Onor. Agatha Barbara SETTEMBRU 1976 – DIĊEMBRU 1981
Onor. Danny Cremona DIĊEMBRU 1981 – LULJU 1982
Onor. Karmenu Mifsud Bonnici LL.D. MEJJU 1983 – SETTEMBRU 1983
Onor. Freddie Micallef SETTEMBRU 1983 – MEJJU 1987
Onor. Louis Galea LL.D. MEJJU 1987 – FRAR 1992
Onor. George J. Hyzler M.D. FRAR 1992 – APRIL 1995
Onor. Louis Galea LL.D. APRIL 1995 – OTTUBRU 1996
Onor. Giovanna Debono B.A. (Segretarju Parlamentari) APRIL 1995 – OTTUBRU 1996
Onor. Edwin Grech B.PHARM, M.D., CH., M., F.R.C.O.G., F.I.C.S. OTTUBRU 1996 – SETTEMBRU 1998
Onor. Lawrence Gonzi LL.D. SETTEMBRU 1998 – MARZU 2004
Onor. Dolores Cristina B.A. (Hons) MARZU 2004 – MARZU 2008
Onor. John Dalli FCCA, MCMI, CPA MARZU 2008 – FRAR 2010
Onor. Dolores Cristina B.A. (Hons) FRAR 2010 – JANNAR 2012
Onor. Chris Said LL.D., MP JANNAR 2012 – MARZU 2013
Onor. Marie Loiuse Coleiro Preca B.A., DIP., NOTARY PUBLIC MARZU 2013 – MARZU 2014
Onor. Michael Farrugia M.D. APRIL 2014 – ĠUNJU 2017
Onor. Michael Falzon LL.D., ACIB ĠUNJU 2017 – MARZU 2022
Onor. Michael Falzon LL.D., ACIB MARZU 2022 –