Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Eżenzjoni

Mill-Ħlas ta’ Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 2 minħabba dħul jew qligħ baxx

Eżenzjoni mill-Ħlas ta’ Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 2

* Tindika Informazzjoni Mandatorja
^ Għal taqsimiet wara xulxin tindika jew waħda jew it-tnejn mimlijin

Dettalji tal-Applikant


Dettalji ta’ Kuntatt

Dettalji tal-Impjieg

Perjodu ta' eżenzjoni li għalih qed tapplika:
Id-Data Sa trid tkun fl-istess SENA bħad-Data Minn

Maximum file size: 10MB


L-applikazzjoni hija sottomessa minn

Aqra d-Dikjarazzjoni tas-Sigurtà Soċjali

Aqra d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data


Naċċetta d-Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tal-Protezzjoni tad-Data

Maximum file size: 2MB