FAQs e-ID

01/04/2023 | Aħbar Riċenti

Kont tal-e-ID huwa rekwiżit għall-aċċess għas-servizzi online tal-gvern. Il-proċess biex jinkiseb kont jinvolvi verifika tal-identità tal-applikant mit-Taqsima tal-Karta tal-Identità (ICU). Mal-verifika, tintbagħat link ta’ attivazzjoni lill-applikant. Għal dawk li diġà għandhom karta tal-e-ID jew tal-Permess tar-Residenza valida iżda għadhom ma attivawx il-kont tal-e-ID tagħhom, l-assistenza hija disponibbli billi tikkuntattja t-Taqsima tal-e-ID. Tgħallem aktar dwar il-kont tal-e-ID, inklużi tweġibiet għal mistoqsijiet frekwenti.

 

M: X’inhu kont tal-e-ID?

T: Kont e-ID huwa kont meħtieġ biex taċċessa s-servizzi online tal-Gvern. Din tinkiseb billi tissottoskrivi għaliha meta tapplika għal karta tal-e-ID jew karta tal-Permess ta’ Residenza elettronika.

 

M: Kif tiġi vverifikata l-identità ta’ applikant meta japplika għal kont tal-e-ID?

T: L-identità tal-applikant tiġi vverifikata mit-Taqsima tal-Karta tal-Identità (ICU) malli tirċievi l-applikazzjoni.

 

M: X’jiġri wara li tiġi vverifikata l-identità ta’ applikant?

T: Link ta’ attivazzjoni, flimkien ma’ gwida pass pass, tintbagħat lill-applikant bl-email.

 

M: X’għandi nagħmel jekk diġà fil-pussess ta’ karta tal-e-ID jew Karta tal-Permess ta’ Residenza-e, iżda qatt ma attivajt il-kont tal-e-ID tiegħi?

T: Għandek tibgħat email lil infoeid@gov.mt biex tinforma lill-ICU li tixtieq li l-kont tal-e-ID jiġi attivat. It-Taqsima tal-Karta tal-Identità elettronika mbagħad tibgħat link ta’ attivazzjoni u gwida pass pass fuq l-indirizz elettroniku pprovdut oriġinarjament fuq il-formola tal-applikazzjoni.

 

M: Lil min nista’ nikkuntattja għal aktar informazzjoni u assistenza fuq il-kont tal-e-ID tiegħi?

T: Tista’ tikkuntattja lit-Taqsima tal-e-ID fuq (+356) 2590 4300 għal aktar informazzjoni u għajnuna.