Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali – Ħidma fl-UE

Self-Assessment għal Min Iħaddem u Persuni li Jaħdmu għal Rashom fl-UE

Ħarsa ġenerali

Ir-regoli tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-UE jinkludu sett ta’ regolamenti li jippermettu lill-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jiddeterminaw il-leġiżlazzjoni applikabbli għal individwi f’sitwazzjoni transkonfinali li tinvolvi żewġ pajjiżi jew aktar. Ladarba jiġi determinat, il-pajjiż responsabbli għall-kopertura tas-sigurtà soċjali joħroġ Dokument Portable A1, li jiċċertifika l-kompetenza tiegħu f’dan ir-rigward.

L-għan tagħna huwa li nissimplifikaw l-ammont ta’ xogħol amministrattiv għal min iħaddem u nħeġġuhom jissodisfaw l-obbligi tas-sigurtà soċjali tagħhom. Din l-Għodda ta’ Stima Personali tgħinek issir taf jekk bħala persuna li tħaddem jew taħdem għal rasha, intix obbligat li tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali f’Malta għall-impjegati tiegħek, jew għalik innifsek, meta taħdem f’sitwazzjoni transkonfinali bejn żewġ (jew aktar) pajjiżi tal-UE.

X’se tingħata

Għodda ta’ Stima Personali għal min iħaddem u persuni li jaħdmu għal rashom involuti f’attivitajiet transkonfinali. Din l-għodda tipprovdi servizz ta’ informazzjoni personalizzat dwar il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema transkonfinali. Din l-għodda tagħtik gwida preliminari dwar jekk għandekx tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali f’Malta jew le meta taħdem f’sitwazzjoni transkonfinali fl-UE.

L-għodda ta’ Stima Personali tistaqsik għadd ta’ mistoqsijiet biex tevalwa s-sitwazzjoni transkonfinali tiegħek individwalment. Malli tingħata l-informazzjoni meħtieġa, inti tingħata linji gwida indikattivi dwar l-obbligi tas-sigurtà soċjali tiegħek, u jekk dawn jistgħux jitħallsu f’Malta.

L-użu tal-Għodda ta’ Self-Assessment huwa rrakkomandat jekk inti bħala persuna li tħaddem jew bħala persuna li taħdem għal rasha:

 • Se tkun qed tibgħat lill-impjegati tiegħek biex jaħdmu temporanjament f’pajjiż ieħor tal-UE f’ismek għal perjodu massimu ta’ erbgħa u għoxrin (24) xahar, magħruf bħala stazzjonar’.
 • Normalment taħdem għal rasek f’pajjiż tal-UE u tmur twettaq attività simili f’pajjiż ieħor għal perjodu massimu ta’ erbgħa u għoxrin (24) xahar.
 • Qed timpjega ħaddiem jew taħdem għal rasek abbord bastiment li jtajjar il-bandiera ta’ Malta,
 • Qed taħdem bħala persuna għal rasha abbord bastiment li jtajjar il-bandiera ta’ Malta.
 • Qed timpjega persuna li jwettaq attività bħala ekwipaġġ tat-titjira fuq ajruplani jew kabini li l-bażi residenzjali tagħhom hija f’Malta.
 • Jimpjegaw ħaddiem li normalment ikun impjegat f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE fl-istess ħin jew b’alternazzjoni.
 • Normalment taħdem għal rasek f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE fl-istess ħin jew b’alternazzjoni.

Huwa importanti li wieħed jinnota li l-linji gwida pprovduti huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta. Intant għal sitwazzjonijiet kumplessi ta’ xogħol, huwa rrakkomandat li jsir kuntatt mat-Taqsima tar-Relazzjonijiet Internazzjonali permezz tal-paġna Ikkuntattjana għal aktar għajnuna.

Eliġibbiltà

L-Għodda ta’ Self-Assessment hija disponibbli għal min iħaddem u persuni li jaħdmu għal rashom li joperaw f’kapaċità transkonfinali fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Jekk timpjega ħaddiema jew persuna li taħdem għal rasha f’pajjiżi differenti tal-UE, inti eliġibbli biex tuża l-għodda tagħna ta’ awtovalutazzjoni. Jipprovdi informazzjoni siewja dwar il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u jgħin biex jiżgura l-konformità mar-regolamenti rilevanti. Kemm jekk inti sid ta’ negozju żgħir, korporazzjoni multinazzjonali, jew professjonist li jaħdem għal rasu, din l-għodda tista’ tgħinek tifhem u tissodisfa l-obbligi tas-sigurtà soċjali tiegħek fl-UE. L-Għodda ta’ Self-Assessment hija mfassla biex tintuża speċifikament fil-pajjiżi/reġjuni li ġejjin biex tiġġenera riżultati preċiżi:

 • l-Unjoni Ewropea (UE)
 • iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)
 • L-Iżvizzera
 • Ir-Renju Unit

Kif tapplika

Biex taċċessa l-Għodda ta’ Self-Assessment, li hija bil-verżjoni bl-Ingliż biss, ikklikkja hawn.

 

Għal aktar struzzjonijiet dwar kif tuża din l-app, ara l-vidjo hawn taħt.