Dritt li Tibqa’ Inxurjat f’Malta – Formola A1

Ħarsa ġenerali

Id-dokument A1 jiċċertifika liema leġiżlazzjoni tas-Sigurtà Soċjali tapplika għal dak li jkollu l-formola. Ġeneralment tkun meħtieġa f’sitwazzjonijiet fejn persuna impjegata jew self-employed ikollha konnessjoni permezz tal-attività tax-xogħol tagħha ma’ aktar minn pajjiż wieħed tal-UE. 

Skont ir-regoli tal-UE persuna tkun soġġetta biss għal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiż wieħed u tikkonferma li mhix soġġetta għal-leġiżlazzjoni ta’ xi pajjiż ieħor li jkollha x’taqsam miegħu – fi kliem ieħor int ma tkunx obbligat li tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali (inkluża assigurazzjoni tas-saħħa) f’pajjiżi oħra. L-A1 tibqa’ valida sad-data li tiskadi fiha, murija fuq il-formola, jew sakemm tiġi rtirata mill-istituzzjoni li tkun ħarġitha.

X’se tingħata

Dokument A1 jiċċertifika li inti soġġett li tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tiegħek f’Malta waqt li tkun qed tagħmel attività ta’ xogħol fi Stat Membru ieħor tal-UE. Hekk tkun eżentat milli tkun assigurat darbtejn.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali

Int eliġibbli għad-dokument A1 f’waħda minn dawn iċ-ċirkustanzi:

  • Meta int tkun mibgħut minn min jimpjegak biex taħdem f’pajjiż ieħor tal-UE f’ismu għal perjodu massimu ta’ 24 xahar. Dan jgħidulu posting
  • Meta int tkun normalment taħdem għal rasek f’pajjiż tal-UE u tmur tagħmel attività simili f’pajjiż ieħor għal perjodu massimu ta’ 24 xahar
  • Meta int tkun normalment taħdem f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE fl-istess żmien jew f’perjodi konsekuttivi
  • Meta int tkun normalment taħdem għal rasek f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE fl-istess żmien jew f’perjodi konsekuttivi
  • Meta int tagħmel attività sew bħala impjegat u sew għal rasek f’pajjiżi differenti tal-UE
  • Meta tkun taħdem fis-Servizz Ċivili tagħmel attivitajiet f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Kwestonarju għal min Iħaddem (Employers); jew
  • Kwestonarju għal min Jaħdem għal Rasu (Self Employed)

Kif tapplika

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

Let us assist you
Help us improve our information
Your Europe
Help us improve our procedure
Report an obstacle
L-aħħar Aġġornament: 16/03/2023