Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Dritt li Tibqa’ Assigurat f’Malta – Dokument A1

Ħarsa ġenerali

Id-dokument A1 jiċċertifika liema leġiżlazzjoni tas-Sigurtà Soċjali tapplika għal dak li jkollu l-formola. Ġeneralment tkun meħtieġa f’sitwazzjonijiet fejn persuna impjegata jew persuna taħdem għal rasha ikollha konnessjoni permezz tal-attività tax-xogħol tagħha ma’ aktar minn pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea (UE).

Skont ir-regoli tal- Unjoni Ewropea (UE) persuna tkun soġġetta biss għal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiż wieħed u tikkonferma li mhix soġġetta għal-leġiżlazzjoni ta’ xi Stat Membru ieħor fejn issir l-attivita’ tax-xoghol. Fi kliem ieħor int ma tkunx obbligat li tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, inkluża assigurazzjoni tas-saħħa, fi stati membri ohra. Iċ-ċertifikazzjoni tal-A1 tibqa’ valida sad-data li tiskadi fiha, murija fuq il-formola, jew sakemm tiġi rtirata mill-istituzzjoni li tkun ħarġitha.

X’se tingħata

Dokument A1 li jiċċertifika li inti soġġett li tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tiegħek f’Malta waqt li tkun qed tagħmel attività ta’ xogħol fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea (UE). Hekk tkun eżentat milli tkun assigurat darbtejn.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali

Int eliġibbli għad-dokument ta’ ċertifikazzjoni tal-A1 f’waħda minn dawn iċ-ċirkustanzi:

  • Meta int tkun mibgħut minn min jimpjegak biex taħdem f’pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea (UE) f’ismu għal perjodu massimu ta’ erbgħa u għoxrin (24) xahar. Dan jissejjaħ posting.
  • Meta int tkun normalment taħdem għal rasek f’pajjiż tal-Unjoni Ewropea (UE) u tmur tagħmel attività simili f’pajjiż ieħor għal perjodu massimu ta’ erbgħa u għoxrin (24) xahar.
  • Meta int tkun normalment taħdem bhala impjegat f’aktar minn pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea (UE) fl-istess żmien jew f’perjodi konsekuttivi.
  • Meta int tkun normalment taħdem għal rasek f’aktar minn pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea (UE) fl-istess żmien jew f’perjodi konsekuttivi.
  • Meta int tagħmel attività sew bħala impjegat u sew għal rasek f’pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea (UE).
  • Meta tkun taħdem fis-Servizz Ċivili u tagħmel attivitajiet ta’ xoghol f’pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea (UE).

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

Kif tapplika

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

Let us assist you
Help us improve our information
Your Europe
Help us improve our procedure
Report an obstacle
L-aħħar Aġġornament: 13/02/2024