Għaliex huwa Importanti li żżomm id-Dettalji Bankarji tas-Sigurtà Soċjali tiegħek aġġornati?

01/06/2023 | Aħbar Riċenti

Fid-dinja tal-lum, it-tranżazzjonijiet bankarji u finanzjarji qed jiġu dejjem aktar diġitalizzati u dan wassal għall-evoluzzjoni tal-pagamenti diretti tal-kreditu. Pagament b’depożitu dirett fil-kont bankarju huwa metodu effiċjenti u konvenjenti biex tirċievi l-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali. Jippermetti li l-pagamenti tal-benefiċċji jiġu ddepożitati direttament fil-kont bankarju tiegħek filwaqt li jnaqqas ir-riskju ta’ ċekkijiet mitlufa jew misruqa.

Biex tieħu vantaġġ minn pagament b’depożitu dirett fil-kont bankarju, trid tiżgura li d-Dettalji Bankarji tiegħek ikunu aġġornati regolarment. Is-servizzi online ta’ mySocialSecurity jipprovdu pjattaforma biex taġġorna d-Dettalji Bankarji tiegħek kif ukoll tbiddel il-metodu tal-pagament tiegħek minn ċekk għal pagament b’depożitu dirett fil-kont bankarju tiegħek. Dan is-servizz huwa disponibbli wkoll għal kull min hu rreġistrat taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali u li mhux neċessarjament benefiċjarju.

L-aġġornament tad-Dettalji Bankarji tiegħek permezz tas-servizzi online mySocialSecurity jiġi b’ħafna benefiċċji. Pereżempju, tista’ titlob li tirċievi notifika bil-quddiem permezz ta’ SMS meta l-benefiċċju tiegħek ikun se jiġi ddepożitat. Din il-karatteristika tgħinek iżżomm kont tal-finanzi tiegħek u tippjana kif meħtieġ. Barra minn hekk, l-aġġornament tad-Dettalji Bankarji tiegħek jiżgura li tirċievi l-pagamenti tiegħek fil-ħin

Huwa importanti li wieħed jinnota li l-kont bankarju indikat għandu jkun kont ta’ tfaddil jew kont kurrenti, iżda mhux kont ta’ self. Il-kont bankarju indikat irid ikun ukoll f’isem il-benefiċjarju jew f’isem l-amministratur tal-benefiċjarju li jkun irreġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Jekk għandek ordni ta’ sekwestru, trid tinforma lill-fergħa tal-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12.) biex ikollok kont bankarju maħruġ apposta f’ismek.

F’każ li depożitu fil-kont bankarju tiegħek ma jiġix ipproċessat minħabba numru ta’ kont mhux korrett jew għeluq ta’ kont, għandek bżonn tinnotifika lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali immedjatament online jew billi żżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov. Din il-proċedura tipikament tieħu minn għaxar (10) sa ħmistax-il (15) jum biex tiġi pproċessata u d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jinnotifika lill-bank dwar it-tranżazzjoni.

B’mod ġenerali, billi żżomm id-Dettalji Bankarji tiegħek aġġornati permezz tas-servizz online mySocialSecurity, pagament permezz ta’ depożitu bankarju dirett huwa mod konvenjenti u effiċjenti biex tirċievi l-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali,waqt li jiġu eliminati r-riskji ta’ ċekkijiet mitlufa jew misruqa.