Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Il-Prevenzjoni minn Abbuż Finanzjarju tal-Anzjani

01/07/2024 | Aħbar Riċenti

L-abbuż finanzjarju fuq l-anzjani huwa l-isfruttament ta’ persuna anzjana minn qarib, min jieħu ħsiebha, barrani jew l-hekk imsejjaħ “ħabib” sabiex jittieħdu flus u assi li damu s-snin biex jinbnew. Abbuż taʼ dan it- tip jistaʼ jibdel b’mod sinifikanti l-mod taʼ ħajja taʼ anzjan. L-abbuż fuq l-anzjani huwa t-teħid jew l-użu mhux xieraq ta’ proprjetà jew riżorsi ta’ adult vulnerabbli permezz ta’ intimidazzjoni, serq, frodi, qerq, fastidju, jew mezzi oħra mhux xierqa jew illegali.

Sinjali ta’ Twissija ta’ Abbuż Finanzjarju meta persuna anzjana:

 • Tinvolvi ruħha f’attivitajiet bankarji imprevedibbli, affarijiet strambi jew barra mill-karattru.
 • Segretament tirtira somom kbar ta’ flus.
 • Bla mistenni tagħmel ħbieb ġodda, speċjalment dawk li jmorru jgħixu magħhom.
 • Timmodifika titoli tal-proprjetà, testmenti, jew dokumenti legali oħra mingħajr ma tifhem ir-riperkussjonijiet.

Sinjali ta’ Twissija ta’ Vulnerabbiltà Possibbli għal Abbuż Finanzjarju:

 • Hemm bidla notevoli fid-dehra.
 • Il-persuna ssir diżorjentata, ma tkunx taf fejn tinsab, jew tindika li qed tinsa l-affarijiet.
 • Il-persuna ssir paranojka dwar il-flus fil-kontijiet tagħha.
 • Bidliet drammatiċi fil-burdata jew il-personalità.
 • Tlesti att ta’ prokura iżda hija mħawda bir-riżultati.
 • M’għandhiex faċilitajiet minkejja li taffordjawh
 • Tissuġġerixxi li xi wħud mill-possedimenti tagħha għebu f’daqqa.
 • Mhux trattata għal kwistjonijiet ċari ta’ saħħa mentali jew fiżika.

Ħbieb anzjani u membri tal-familja jistgħu jiġu protetti minn dawn it-tipi ta’ danni billi jiġi rikonoxxut l-abbuż finanzjarju fuq l-anzjani. L-Unità għall-Osservanza tal-Benefiċċji fi ħdan id-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza, tinvestiga t-talbiet kollha mibgħuta għall-Investigazzjoni. Persuna tista’ timla u tissottometti t-talba online, iċċempel fuq Freephone 80072345 jew tikteb lill-Unit tal-Osservanza ta’ Benefiċċji, 38 Triq l-Ordinanza, Il-Belt Valletta VLT 1021.