Allowance Miżjuda għall-Carers

Ħarsa ġenerali

L-Allowance Miżjuda għall-Carers tista’ tingħata lil persuna waħedha, miżżewġa, f’unjoni ċivili jew tikkoabita li għandha aktar minn 18-il sena u tkun qed tieħu ħsieb il-kura ta’ membru tal-familja, b’dipendenza għolja, li jgħix fl-istess dar, fuq bażi full-time.

X’ser jingħata

L-Allowance Miżjuda għall-Carers titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

Jekk l-applikant għal Allowance Miżjuda għall-Carers kien jaħdem qabel ma applika għall-allowance, huwa jista’ jkun intitolat għall-krediti tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • Il-carer tista’ tkun persuna waħedha, miżżewġa, f’unjoni ċivili jew tikkoabita u li qed tieħu ħsieb il-kura ta’ membru tal-familja waħdu (konjuġi jew tal-ġenitur tagħha; ħuha; oħtha; nannitha; zijuha; zijitha; missier jew omm tar-rispett jew ħuha jew oħtha tar-rispett) li jgħix fl-istess dar kif definit fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.)
 • Il-carer għandu jkun taħt l-età tal-irtirar
 • Jekk il-carer tkun laħqet l-età tal-irtirar tista tapplika għal dawn l-Allowances jekk tkun qed tieħu ħsieb fuq  bażi full-time u regolarment tal-ġenitur  tagħha,  ħuha, oħtha,  nannitha,  zijuha,  zijitha,  missier  jew  omm  tar-rispett jew ħuha jew oħtha tar-rispett u li tkun qiegħda tgħix fl-istess dar ta’ abitazzjoni ta’ dik il-persuna. F’dawn il-każijiet, il-carer tiġi medikament assessjata mill-bord multi-dixxiplinarju u trid toqgħod għall-iskrutinju tal-bord mediku fuq bażi regolari (kull sena).
 • Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 90 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) japplikaw “Drittijiet Duplikati”, fejn benefiċjarju ma jistax jirċievi żewġ pensjonijiet; benefiċċji; assistenza jew allowance fl-istess ħin, iżda l-aħjar rata ta’ pensjoni; benefiċċju; assistenza jew allowance
 • L-applikazzjoni għall-Allowance Miżjuda għall-Carers mhux soġġetta għal Test tal-Meżżi
 • Bord Multi Dixxiplinarju jiddeċiedi jekk il-każ in kwistjoni jaqax  fil-parametri mediċi għal ħlas ta’ din l-allowance wara valutazzjoni tal-Indiċi Barthel jew l-Eżami tal-Istat Mini-Mentali
 • Persuna ta’ ‘l fuq minn 85 sena ma tidhirx quddiem il-Bord Mediku u tkun awtomatikament intitolata għall-Allowance Miżjuda għal Carers
 • Jekk il-carer ikun impjegat qabel ma japplika għall-Allowance Miżjuda għall-Carers, huwa għandu d-dritt għall-krediti tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali jekk ikun:
  • ħallas total ta’ 156 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali; u
  • ħallas jew ġie akkreditat b’medja ta’ mill-inqas 20 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali kull sena minn meta kiseb l-18-il sena tiegħu

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Ikklikkja hawn biex tniżżel ir-Rapport Mediku tal-pazjent li jimtela’ mit-tabib
 • Kopja tal-karta tal-identità tal-pazjent u tal-carer

Kif tapplika

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.