Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Assistenza għal Diżabilità

Ħarsa ġenerali

L-Assistenza għal Diżabilità tingħata lil persuna li jkollha sittax-il (16) sena jew aktar li tkun qed tbati minn, paraliżi totali jew malfunzjoni permanenti severa u totali jew inkella diżabilità totali permanenti permezz ta’ amputazzjoni, jew xort’oħra, ta’ id jew sieq. Tingħata wkoll lil persuna b’impediment fis-smiegħ u fid-diskors.

X’se tingħata

Assistenza għal Diżabilità titħallas kull erba’ (4) ġimgħat bil-quddiem.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • L-applikant jrid ikollu 16-il sena jew aktar.
 • L-applikant:
  • ikun ibati minn paraliżi totali; jew
  • ikun ibati minn malfunzjoni permanenti severa u totali; jew
  • ikun ibati minn diżabilità totali permanenti permezz ta’ amputazzjoni, jew xort’oħra, ta’ id jew sieq; jew
  • ikun ibati minn nuqqas ta’ smiegħ; jew
  • ma jkunx jitkellem.
 • Applikant li kien eliġibbli għal Allowance għat-Tfal b’Diżabilità qabel l-età ta’ sittax-il (16) sena xorta jista’ jiġi eżaminat minn bord mediku. 
 • Il-persuna tkun tbati mid-diżabilità qabel ma laħqet l-età ta’ sittin (60) sena.
 • Applikazzjoni għall-Assistenza għal Diżabilità mhux soġġetta għal Test tal-Meżżi Kapitali. Għalhekk applikant jista’ jkun qed iwettaq xogħol bi qligħ. Minn Jannar 2022, l-applikant ma jsirlux test tal-meżżi tad-dħul fil-ġimgħa. Għalhekk kemm il-Meżżi Kapitali kif ukoll il-Meżżi tad-Dħul fil-Ġimgħa mhux se jiġu kkunsidrati.
 • Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 90 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) japplikaw “Drittijiet Duplikati”, fejn benefiċjarju ma jistax jirċievi żewġ pensjonijiet; benefiċċji; assistenza jew allowance fl-istess ħin, iżda l-aħjar rata ta’ pensjoni; benefiċċju; assistenza jew allowance.
 • Bord Mediku jiddeċiedi jekk il-każ in kwistjoni jaqax fil-parametri mediċi għal ħlas ta’ din l-assistenza.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Rapport Mediku minn Speċjalista dwar d-diżabilità, li jista’ jitniżżel billi tikklikkja hawn.

Kif tapplika

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.