Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Rati ta’ Kontribuzzjonijiet tal-Ewwel Klassi 2024 (Persuni Impjegati)

Kategorija Deskrizzjoni  
 
A Persuni taħt it-18 -il sena li d-dħul tagħhom ma jaqbiżx l-ammont indikat hawn isfel: Fond tal-Leave għal Maternita’
  Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa MLF
  Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total  
  0.10c €213.54 €6.62 €6.62 €13.24 €0.20
 
B Persuni ta’ 18 -il sena jew aktar li d-dħul tagħhom ma jaqbiżx l-ammont indikat hawn isfel: MLF
  Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa  
  Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total  
  0.10c €213.54 €21.35 €21.35 €42.70 €0.64
* jew, jekk tagħżel il-persuna impjegata, 10% sa l-eqreb ċenteżmu, tal-paga bażika fil-ġimgħa jew tas-salarju bażiku fix-xahar.
B’din ir-rata ta’ kontribuzzjoni il-kontributur ikun intitolat għal benefiċċji kontributorji pro-rata
 
Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel
 
C Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: MLF
  Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa  
  Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total  
  €213.54 €423.07 10% 10% N/A 0.3%
 
D Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija indaqs jew aktar mill-ammont indikati hawn isfel: MLF
  Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa  
  Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total  
  €423.08 N/A €42.31 €42.31 €84.62 €1.27
 
Persuni li twieldu fil-1 ta’ Jannar 1962 jew wara:
 
C Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: MLF
  Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa  
  Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total  
  €213.54 €532.28 10% 10% N/A 0.3%
 
D Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: MLF
  Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa  
  Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total  
  €532.29 N/A €53.23 €53.23 €106.46 €1.60
 
E Studenti taħt it-18 -il sena MLF
  Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa  
  Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total  
  N/A N/A 10% Mass. €4.38 10% Mass. €4.38 N/A 0.3% Mass. €0.13
 
F Studenti taħt it-18 -il sena jew aktar MLF
  Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa  
  Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total  
  N/A N/A 10% Mass. €7.94 10% Mass. €7.94 N/A 0.3% Mass. €0.24

* Studenti li qed isegwu kors full-time ta’ studji jew istruzzjoni taħt l-Iskema ta’ Student-Worker , jew skemi oħra simili (inklużi lIskemi ta’ Taħriġ ta’ Ħiliet Estiżi, iżda esklużi l-Iskemi ta’ Student-Ħaddiem) li jinvolvu perjodi ta’ xogħol u studju distinti li
għalihom huma jirċievu remunerazzjoni.

MLF (FOND TAL-LEAVE GĦAL MATERNITA’) huwa mħallas biss minn min iħaddem