Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Rati ta’ Kontribuzzjonijiet tat-Tieni Klassi 2021 (Persuni li jaħdmu għalihom infushom)

Kontribuzzjonijiet tat-Tieni Klassi jitħallsu mill-persuni kollha li jiksbu dħul ta’ aktar minn €910 minn attivita’ ekonomika u li mhumiex impjegati

Persuni li jaħdmu għalihom infushom (Self-Occupied Persons): jiksbu dħul minn Kummerċ, Negozju, Professjoni, Vokazzjoni jew kwalunkwe attivita’ ekonomika oħra li taqbeż l-ammont ta’ €910 fis-sena.

Persuni li jaħdmu għal rashom (Self-Employed Persons): jirċievu dħul minn kirjiet, investimenti, qligħ kapitali jew kwalunkwe dhul ieħor.

Ir-Rati għat-Tieni Klassi huma bbażati fuq il-profitt jew dħul nett annwali għas-sena ta’ qabel is-sena tal-ħlas talkontribuzzjoni.

Kategorija Deskrizzjoni
SP Din ir-rata tapplika biss għal persuni waħedhom li ma jaħdmux għalihom infushom
Minn Sa Rata fil-Ġimgħa
€1,006 €9, 296 €26.82
Ir-Rata SP tapplika biss għal persuni waħedhom li ma jaħdmux għalihom infushom.
SA Minn Sa Rata fil-Ġimgħa Bdiewa Full-Time **
€910 €10,757 €31.03 €20.69
* €31.03 jew 15% tal-qligħ nett annwali jekk il-persuna tkun mara li taħdem għal rasha part-time, student/a full-time li j/taħdem
part-time għal rasu/ha, jew pensjonant/a li j/taħdem part-time għal rasu/ha, li l-qligħ nett annwali tiegħu/tagħha ma jaqbiżx €10,757.
Jekk il-persuna assigurata tagħżel li tħallas kontribuzzjoni li hija inqas minn € 31.03, kontribuzzjoni bħal din tista’, jekk il-persuna
tikkwalifika għal benefiċċju jew pensjoni kontributorja, tirriżulta fil-ħlas tal-benefiċċju jew pensjoni kontributorja mnaqqsa.
Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel
SB Minn Sa Rata fil-Ġimgħa Bdiewa Full Time/Priġunieri
€10,758 €19,361 15% 10%
SC Minn Sa Rata fil-Ġimgħa Bdiewa Full Time/Priġunieri
€19,362 N/A €54.85 €37.23
Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara:
SB Minn Sa Rata fil-Ġimgħa Bdiewa Full Time
€10,758 €25,258 15% 10%
SC Minn Sa Rata fil-Ġimgħa Bdiewa Full Time
€25,258 N/A €72.08 €48.57

*Iż-żieda fl-ogħla rata ta’ konribuzzjoni hija relatata ma’ dħul pensjonabbli massimu garantit bħala rizultat tar-riforma talpensjonijiet li saret liġi bis-saħħa ta’ l-ATT XIX ta’ l-2006 u l-AL 336 ta’ l-2006

**Ir-rata mnaqqsa hija applikabbli għall-Bdiewa Full-Time kif identifikati mid-Dipartiment tal-Agrikoltura.