Ħlas Lura ta’ Pagament Żejjed

Ħarsa Ġenerali

Ħlas żejjed iseħħ meta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (DSS) iħallas benefiċjarju aktar benefiċċji tas-sigurtà soċjali milli kien dovut, ħafna drabi minħabba li d-dħul, ir-riżorsi, l-istat ċivili, is-sitwazzjoni tal-għajxien inbidel jew minħabba żball amministrattiv.

Il-benefiċjarji tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali huma meħtieġa li jinformaw lid-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) bi kwalunkwe bidliet fid-dħul, impjieg, sitwazzjoni tal-għajxien, jew stat ċivili fost oħrajn. Għadd kbir ta’ pagamenti żejda huma kkawżati minn benefiċjarji li jonqsu milli jagħmlu dan. Kun żgur li żżomm lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali infurmat dwar dawn il-bidliet, sabiex tevita li tħallas ħlasijiet żejda li jkunu ta’ inkonvenjent u potenzjalment għoljin.

X’ser jingħata

Meta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jiskopri li sar ħlas żejjed, jibgħat Avviż ta’ Ħlas Żejjed lill-benefiċjarju biex jinfurmah dwar: 

 • L-ammont ta’ benefiċċji tas-sigurtà soċjali mhux dovuti
 • Ir-raġuni(jiet) għall-ħlas żejjed 
 • Il-mod kif id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jipproponi li jirkupra l-ammont li tħallas żejjed

Meta tiġi deċiża r-rata tal-ħlas lura, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jħares lejn il-fatturi li ġejjin: 

 • Il-kapaċità tal-benefiċjarju li jħallas lura
 • Kwalunkwe fatti jew ċirkostanzi rilevanti li ġew imressqa mill-benefiċjarju
 • L-ammont ta’ ħlas żejjed u kif ġara

Eliġibbiltà

Kriterji ġenerali ta’ kif id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jista’ jitlob lill-benefiċjarju biex iħallas lura l-ħlas żejjed billi jew:

 • Jagħmel ħlas wieħed biex iħallas lura l-ħlas żejjed kollu
 • Jagħmel ħlas lura permezz ta’ flus kontanti ta’ kull ġimgħa jew kull xahar sakemm jitħallas il-ħlas żejjed
 • Jekk għadu jirċievi pagament ta’ benefiċċju tas-sigurtà soċjali, jitnaqqas mil-ħlas dovut

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Il-benefiċjarji għandhom dejjem jinkludu d-dettalji tagħhom – Isem, Kunjom, Numru tal-Karta tal-ID, indirizz u numru ta’ kuntatt jew kopja tal-Avviż ta’ Ħlas Żejjed mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għal faċilità ta’ referenza meta tibgħat Ċekk jew Bank Draft, jew
 • Kont validu ta’ e-ID maħruġ minn Identity Malta sabiex tagħmel pagement online, jew
 • Id-dettalji tal-benefiċjarju (Numru tal-Karta tal-ID, Isem u Kunjom u l-Ammont Oriġinali) biex isir rifużjoni ta’ ħlas żejjed online mingħajr l-użu ta’ e-ID. Huma biss numri li għandhom jiddaħħlu fl-ispazju tal-ammont

Kif tħallas lura ħlas żejjed

Ladarba l-benefiċjarju jirċievi Avviż ta’ Ħlas Żejjed mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, il-ħlas żejjed jista’ jiġi solvut billi jew:

 • Jitħallas lura ħlas żejjed dovut lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali online. (Wieħed jista’ jagħmel ħlas lura f’isem persuna oħra. Għal dan is-servizz, l-utent għandu jipprovdi d-dettalji tal-ħlas żejjed tal-benefiċjarju inkluż l-Isem u l-Kunjom, in-Numru tal-Karta tal-Identità u l-Ammont Oriġinali (€). Huma biss numri li għandhom jiddaħħlu fl-ispazju tal-ammont.
 • Din l-informazzjoni tista’ tinstab fuq l-ittra ta’ notifika li tintbagħat lill-benefiċjarju jew lill-aġent/amministratur. Tintbagħat email ta’ konferma bħala riċevuta lill-persuna li tagħmel il-ħlas)
 • Jintbagħat Ċekk jew Bank Draft permezz ta’ posta normali paġabbli lid-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) indirizzat lil:

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
Sezzjoni ta’ Ħlas Żejjed
Pjazza San Franġisk
Victoria VCT 1335

Tintbagħat irċevuti bil-posta normali lill-benefiċjarju jew lill-aġent/amministratur. Ebda flus kontanti mhuma aċċettati bil-posta normali

 • Ħlas permezz ta’ flus kontanti ta’ mhux aktar minn €100 jew ċekk paġabbli lid-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali), f’wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov. Tingħata rċevuti lill-persuna li tagħmel il-ħlas.