Issottometti Ċertifikat Mediku Blu

Ħarsa Ġenerali

Iċ-ċertifikat mediku għandu jimtela minn tabib u jiġi sottomess lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fi żmien 10 ijiem mill-ewwel ġurnata tal-mard. L-uniċi eċċezzjonijiet aċċettati huma f’każijiet ta’ sptar jew trattament barra mill-pajjiż.

X’ser jingħata

Kopja skennjata taċ-ċertifikat mediku blu tista’ tiġi sottomessa online.

Eliġibilità

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Huwa ferm IMPORTANTI li ċ-ċertifikat tal-mard ikollu d-dettalji kollha tat-tabib u tal-applikant mimlija sew (miż-żewġ naħat). Dan jinkludi l-IBAN, għal xi pagamenti ta’ Benefiċċji tal-Mard li wieħed jista’ jkun intitolat għalih. Qis li iċ-ċertifikat ikun iffirmat mill-applikant qabel ma jiġi sottomess.
  • Iċ-ċertifikat irid ikun skannjat miż-żewġ naħat u sottomess.

Kif taċċessa dan is-servizz

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.