Logo
Logo
  • MT
  • EN

Q

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Ċertifikat Mediku Blu – Issottometti

Ħarsa Ġenerali

Iċ-ċertifikat mediku blu għandu jimtela minn tabib u jiġi sottomess online lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fi żmien għaxart (10) ijiem mill-ewwel ġurnata tal-mard. L-uniċi eċċezzjonijiet aċċettati huma f’każijiet ta’ sptar jew trattament barra mill-pajjiż.

Dawk li jagħmlu t-talba għandhom jiżguraw li l-indirizz miktub fuq iċ-ċertifikat jaqbel mal-indirizz uffiċjali miżmum mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, li jintuża mid-dipartiment għal kull korrispondenza uffiċjali. Għalhekk, ma jsir l-ebda tibdil fl-indirizz uffiċjali li għandu d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jekk ikun differenti minn dak sottomess fuq iċ-ċertifikat. 

Tista’ tivverifika u taġġorna biss l-indirizz uffiċjali tiegħek online, skont l-indirizz attwali fuq il-Karta tal-Identità tiegħek billi tikklikkja hawn, jew żur wieħed mill-hubs ta’ servizz.gov għal aktar għajnuna.

X’ser jingħata

Benefiċċju għal Mard skont il-kundizzjonijiet tal-eliġibilità.

Eliġibilità

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Impjegat/a jew persuna taħdem għal rasha li tkun ma tiflaħx fuq il-lant tax-xogħol u tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali dovuti.
  • Iċ-ċertifikat mediku blu jrid ikun mimli u sottomess kif suppost.

Dokumentazzjoni Meħtieġa

  • Huwa ferm IMPORTANTI li ċ-ċertifikat mediku blu jkollu d-dettalji kollha tat-tabib u tal-applikant mimlija sew miż-żewġ naħat. Dan jinkludi l-IBAN, għal xi pagamenti tal-Benefiċċju għal Mard li wieħed jista’ jkun intitolat għalih.  Kun żgur li ċ-ċertifikat mediku blu jkun iffirmat kemm mit-tabib kif ukoll mill-applikant qabel ma jiġi sottomess.
  • Kopja skennjata b’mod ċar taċ-ċertifikat mediku blu miż-żewġ naħat huma mitluba li jiġu sottomessi mal-applikazzjoni online.

Kif taċċessa dan is-servizz

Ikklikkja hawn biex tissottometti ċ-ċertifikat mediku blu online.