Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Applikazzjoni – Monitoraġġ

Ħarsa ġenerali

L-enfasi ta’ dan is-servizz hu li jipprovdi lil benefiċjarju bid-dettalji tal-benefiċċji li huma kurrenti u attivi, kif ukoll benefiċċji li għadhom pendenti li qed jistennew assessjar u awtorizzazzjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

X’se tingħata

Lista bid-dettalji ta’ l-applikazzjoni/jiet jew talba/talbiet għar-reviżjoni magħmula minnek f’dawn l-aħħar tnax-il xahar. Minn hawn inti tista’ tivverifika jekk it-talba tiegħek tkunx ġiet ipproċessata u r-riżultat relevanti.

Esklużjonijiet:
Pensjoni tal-Irtirar – Evalwazzjoni Tentattiva
Benefiċċju tal-Mard: Talbiet taċ-Ċertifikat Mediku Blu

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Kont ta’ e-ID maħruġ minn Identity Malta

Kif taċċessa s-servizz

L-utent irid jawtentika sabiex jaċċessa s-servizz ta’ Applikazzjoni – Monitoraġġ.